/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kringflyttande

Hur upplevde du uppläsningen av kringflyttande?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

kringflyttande är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kringflyttande?

  1. Äktenskapet knäcks av faderns kvinnoaffärer och Fay och hennes syster tvingas leva på en social och ekonomisk knivsegg med en kringflyttande mor som ofta inte har råd att köpa mat.
  2. Historia: Hon har haft en kringflyttande uppväxt i Sverige.
  3. De närmare tre åren som kringflyttande mellan olika tillfälliga lägenheter har tärt hårt också på Milenija.
  4. Men fenomenet med kringflyttande försäljning av gatumat sprider sig.
  5. Tommie är knalleson och praktiskt taget uppväxt på en kringflyttande marknad.
  6. FN:s konferens i Rom om att bevara kringflyttande vilda djurarter har antagit en resolution mot buller i haven.
  7. Samarbetsrådet har en kringflyttande sekretariatsfunktion, vilken normalt är knuten till den institution från vilken rådets ordförande kommer.
  8. När odlingarna inte längre gav tillräckligt goda skördar brände man ner nästa skog – och detta kringflyttande jordbruk expanderade allteftersom populationen växte.
  9. Under äldre stenåldern levde människor på jakt, fiske och födoinsamling, i regel i mycket små, ofta kringflyttande grupper.
  10. Ett annat förslag var att få de kringflyttande herdarna att lämna ifrån sig sina renar i utbyte mot prisvärda inteckningslån för lägenheter.
  11. Efter lite kringflyttande bosätter hon sig i Staffanstorp där hon driver " Konst och Design GAN sedan början av 1980-talet.
  12. Den använder liknande öppna områden i vinterkvarteren, men hussvalan är mindre synlig än övervintrande ladusvalor, då den tenderar att flyga högre och vara mer kringflyttande.
  13. Efter en kringflackande uppväxt i bostadsbrist och ständigt kringflyttande och diverse arbeten i butik och vid Postgirot kom hon in och utbildade sig vid Statens scenskola i Göteborg 1966-69, varefter hon arbetade på Folkteatern i Göteborg 1969-86, där hennes blivande make och långvariga samarbetspartner, Lennart Hjulström, sedermera kom att bli chef från 1976.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Hur böjs kringflyttande?

adjektiv
positiv en|ett|den|det|de kringflyttande
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt