/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kritisk undersökning

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kritisk undersökning?

  1. Här finns en kritisk undersökning av förhållandet natur och kultur, mörker och ljus, och dess roll i nordisk kulturhistoria.
  2. Här finns lite av kritisk undersökning eller performativ politik.
  3. Han företog bland annat en kritisk undersökning av de pseudoisidoriska dekretalen och de romersk-katolska teorierna om påvedömets uppkomst.
  4. Dessutom en studie över poeten Jan Andrzej Morsztyn (1859), en kritisk undersökning av Polens äldsta historia, Lechici w świetle historycznej krytyki (1896), och ett arbete i polsk heraldik (Studya heraldyczna, 1890).
  5. Vid sidan av studiet av den kritiska filosofin ägnade Norström ingående uppmärksamhet åt empirismen hos Herbert Spencer, vars etik han gjort till föremål för kritisk undersökning i avhandlingen Grunddragen af H. Spencers sedelära (1889).
  6. Müllenhoff samlade Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg (1845, nytryck 1899) och skrev bland annat en kritisk undersökning av Gudrun-eposet (1845) samt avhandlingarna Zur Runenlehre (tillsammans med Rochus von Liliencron, 1852) och Zur Geschichte der Nibelunge Not (1855), i vilken senare han försvarar sin lärare Karl Lachmanns åsikter om Nibelungenlieds tillkomst.
  7. Den säkraste källa för 1700-talets spanska skalder är Cuetos arbeten, bland vilka de yppersta är: Étude sur le cancionero de Baëna (" Revue des deux mondes", 1853), Estudio historico, critico y filologo sobra las cantigas del rey don Alfonso el Sabio, Estudio acerca de las obras poéticas de don Ángel de Saavedra (1866), Sentido moral del teatro (1868), Bosquejo historico-critico de la poesia castellana del siglo XVIII (1869), Fraternidad de los idiomas y de las letras de Portugal y de Castilla (1873), Los hijos vengadores en la literatura dramática, en kritisk undersökning av Orestes, El Cid, Hamlet med mera (1881), La legenda de Virginia en el teatro, El realismo y el idealismo en las artes och Ideas estéticas sobre la escultura (1882).
  8. En mer konstruktiv kritik framfördes av bibliotekarien Leonard Bygdén, då denne 1890 presenterade sin kritiska undersökning av myten om den yngre Fale Bure.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt