/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

kvicklera är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet kvicklera?

  1. Sprängningar vid ett vägbygge i närheten i kombination med lättrörlig så kallad kvicklera misstänks.
  2. - Dessa områdena med kvicklera ut mot vattnet måste vi titta på och ta reda på om de är tillräckligt väl kartlagda.
  3. Den stora omfattningen av skredet berodde på stora mängder kvicklera under vägen.
  4. När en kvicklera utsätts för störning kan den förlora större delen av sin hållfasthet och bli helt flytande.
  5. Uppgifter framkom tidigt om att kvicklera kan ha orsakat raset.
  6. - Här är fullt av kvicklera som är väldigt känslig för störningar.
  7. Ett grönområde som vilar på kvicklera mellan älven och ett bostadsområde skall planas ut.
  8. Det är osäkert vad som utlöst jordskredet men nederbörd i kombination med en kvicklera är en trolig orsak.
  9. Instabil kvicklera har under lång tid gjort älvdalen känslig för jordskred.
  10. Därför har vi valt områden där vi känner till att det finns kvicklera och där det inte finns kvicklera.
  11. Orubbad kvicklera liknar ett vattenmättat gel.
  12. På så vis kan områden med kvicklera identifieras.
  13. På så vis kan förhoppningsvis områden med kvicklera identifieras.
  14. Det är just markens förmåga att leda ström som är intressant i jakten på kvicklera, eftersom kvicklera har sämre ledningsförmåga än vanliga leror.
  15. Vad har det för betydelse att marken består av kvicklera?
  16. Den största förekomsten av kvicklera i Sverige finns i Västsverige.
  17. Jorden hade lagts i en hög och marken under var kvicklera.
  18. Nu testas en ny metod för att kartlägga var kvicklera finns.
  19. Hittills har kvicklera bara gått att hitta med provtagning på marken.
  20. Områden där jorden innehåller stora mängder så kallad kvicklera är mest utsatta.
  21. Enligt preliminära undersökningar ligger kvicklera bakom det stora jordskredet i norska Gjerdrum.
  22. Orsaken uppges vara så kallad kvicklera, som i folkmun kallas för gammal havsbotten.
  23. Hur resonerar kommunen när man ger bygglov på mark där det finns kvicklera?
  24. Det är inte alltid möjligt att helt undvika bebyggelse på kvicklera.
  25. Lera leder ström väldigt bra, men kvicklera sämre eftersom den är urlakad på salter.
  26. Raset orsakades av kvicklera som kollapsat och omfattar ett område på 300 gånger 700 meter.
  27. Vägverket har i sin interna rapport konstaterat att schaktmassor som placerats på kvicklera var huvudorsaken.
  28. Därför behöver kvickleran kartläggas, säger Lena Persson.
  29. Hör honom berätta mer om kvickleran i klippet ovan.
  30. Kvickleran i sig är inte farlig utan det är i kombination med ogynnsamma förutsättningar som kvickleran potentiellt kan orsaka större skred, säger HannaSofie Pedersen.
  31. Sökarbetet efter de saknade är svårt på grund av terrängen och av kvickleran.
  32. – Vi kunde inte gå i den där kvickleran för då hade vi sjunkit ner.
  33. Oroas man över kvickleran är ett område i Sverige mer utsatt än alla andra: Västsverige.
  34. Till slut blev tyngden så stor att högen tryckte iväg kvickleran och skapade ett horisontellt skred.
  35. Skredet orsakades troligen av en sprängning vid ett vägbygge som fick kvickleran under området att röra sig.
  36. Västsverige är det område i landet där hotet från kvickleran är absolut störst, visar Statens geotekniska instituts kartläggning.
  37. Högen byggdes på och till sist blev tyngden så stor att den tryckte i väg kvickleran, vilket ledde till ett horisontellt skred.
  38. Den kvickleran som finns kartlagd i Sverige finns framför allt längs med den västsvenska kustlinjen samt områdena kring Vänern, områden som en gång i tiden låg under havsytan.
  39. – Markkontroller och undersökningar görs ju på nybyggnation i det här området, men om och när ett jordskred kan ske och därmed störa kvickleran är svårt att förutse, säger han.
  40. Även om kvickleran är ett fast ämne, beter sig på det här viset därför att den består till stor del av vatten, ända upp till 80 %.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs kvicklera?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en kvicklera kvickleran
genitiv en kvickleras kvicklerans
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2