Synonymer till motivering

Synonymer till motivering

Ur Synonymordboken

Vad betyder motivering?

  1. (det att ange) skälen (till något) || -en; -ar
Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är sjakal en synonym till asätare?

Hur används ordet motivering?

 • Till och med i de fall där samma religiösa källor åberopas som motivering för ett islamistiskt politiskt system så kan dessa källor tolkas på i grunden mycket olika sätt.
 • Istället har Mannings motivering, enligt advokaten, varit att öka allmänhetens medvetande för att få till stånd förändring och reformer. Människorättsaktivister i USA har tidigare varnat för att en livstidsdom mot Manning kan få ödesdigra konsekvenser för både framtida visselblåsare och för undersökande journalistik.
 • Andersson passade på att ge en känga åt regeringen och förslaget om ytterligare ett jobbskatteavdrag med motivering att det inte löser problemet med ungdomsarbetslöshet.
 • Han menar att arbetsrätten är en annan fråga som är viktig för företagare och han vill se en regeländring av LAS med motivering att företagarna nu inte vågar anställa.
 • Det är en märklig motivering för att fortsätta kasta bra pengar efter dåliga.
 • En riksdagsledamot som i vredesmod lämnat sin post med samma motivering hade möjligen mötts av viss förvåning.
 • Vi engagerade politiker i riksdagen känner oss lurade och fick ingen motivering från ministern.
 • Enligt Pierre Olsson har många småföretagare bett om dispens med motivering att deras företag är allvarligt hotade om de inte får några leveranser.
 • Funna studier granskas med hjälp av kvalitetskriterier och en motivering skrivs varför studierna ska inkluderas eller exkluderas.
 • När hon ville ha en motivering till att hennes namn fanns med bland de nominerade trots att hon bestämt tackat nej fick hon veta att hon fick ställa upp eftersom partiet tillämpade varannan damernas.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Nya inröstade ord