/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet pluskvamperfekt?

  1. Med utgångspunkt i detta particip bildas perfekt och pluskvamperfekt.
  2. Följande tempus finns: presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum simplex och futurum exaktum.
  3. Följande tempora finns: presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum simplex och futurum exaktum.
  4. Tempussystemet har presens, imperfekt, futurum, aorist, perfekt och i vediskan även pluskvamperfekt.
  5. Verben har följande tempus: presens, preteritum, upprepad preteritum, futurum, futurum exaktum, pluskvamperfekt.
  6. Konjunktiv i franska (le subjonctif) förekommer i fyra tempus: presens, passé, imperfekt och pluskvamperfekt.
  7. Utöver dem finns en rad tempus som bildas med hjälpverb, bland annat perfekt och pluskvamperfekt.
  8. Observera att dessa hjälpverb behövs i huvudsatser -men bara för att skilja mellan perfekt och pluskvamperfekt.
  9. Det tyska språket har sex tempus: presens, preteritum (eller imperfekt), perfekt, pluskvamperfekt, futurum I och futurum II.
  10. Språket har vidare sex tempus -presens, futurum, preteritum, imperfekt, perfekt och pluskvamperfekt -och två modus -indikativ och imperativ.
  11. På modern rikssvenska bildas pluskvamperfekt alltid med preteritumformen av verbet ha, alltså " hade" som hjälpverb och supinum av huvudverbet.
  12. Vanligt preteritum/imperfekt är också ofta förekommande, liksom pluskvamperfekt och ibland även imperfekt konjunktiv ; till exempel " Det vore bra, om...".
  13. Supinum är i svenskan den verbform som tillsammans med hjälpverbet " ha" bildar perfekt och pluskvamperfekt, till exempel jag har ropat, hon hade rest.
  14. Övriga tempus som pluskvamperfekt, konditionalis, bildas av huvudtempusens stammar med tillägget -att eller -eott innan slutsuffixet, t. ex. meog-eott-da, " har ätit".
  15. Svenskans perfekt och pluskvamperfekt kan ses som aspektuellt perfekta former av presens respektive preteritum (de kallas dock vanligen för tempusformer, eftersom de också uttrycker temporalitet).
  16. De språkläror som uppfattar perfekt som presens ur en perfekt-aspekt uppfattar pluskvamperfekt och futurum exaktum som dåtidstempus (imperfekt/preteritum) respektive framtidstempus (futurum) ur samma aspekt.
  17. Det speciella med svenskans supinumform är att den används uteslutande för perfekt och pluskvamperfekt -till skillnad från perfekt particip som även kan ha andra användningar till exempel som adjektivattribut.
  18. På nutida engelska bildas perfekt (= vad som har hänt) och pluskvamperfekt (= vad som hade hänt) av verb med have/has/had och i tredje formen i temat (She has/had not seen him).
  19. Verbet har två diateser: aktivum och medium ; åtta tempus, nämligen presens, imperfekt, perfekt och (i veda) pluskvamperfekt, aoristus (med många olika bildningssätt), futurum med konditionalis samt futurum periphrasticum (som ännu inte fanns i veda) ; fyra modus, nämligen indikativ, konjunktiv, optativ och imperativ.
  20. Den osammansatta pluskvamperfekten ger dock vika för de sammansatta formerna.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs pluskvamperfekt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett pluskvamperfekt pluskvamperfektet pluskvamperfekter pluskvamperfekterna
genitiv ett pluskvamperfekts pluskvamperfektets pluskvamperfekters pluskvamperfekternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2