/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till särskiljning

Hur upplevde du uppläsningen av särskiljning?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till särskiljning

särskiljning är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet särskiljning?

  1. En rimlig hypotes är att ungdomens särskiljning från det konventionella vuxensamhället de efterföljande decennierna inte har fortsatt i samma tempo.
  2. Ingen särskiljning har gjorts mellan de olika typerna av boende som finns inrymt i kategorin flerbostadshus.
  3. Målet är att: skapa igenkänning och särskiljning från andra länder; stimulera intresse och efterfrågan; främja lojalitet och långvariga relationer.
  4. Men i denna process betonar Hobsbawm en intressant motsättning som inrymde både särskiljning och likriktning.
  5. Men oftast saknas särskiljning mellan eget tyckande och sponsrade åsikter.
  6. Det var efter särskiljning genom prestationsrating som Grandelius kunde koras till mästare.
  7. Efter särskiljning placerades dock Sollentuna före Mölndal.
  8. För säker särskiljning krävs DNA-analys.
  9. Genom de två logikerna särskiljning och hierarkisering upprätthålls genussystemet.
  10. En geografisk särskiljning mellan könen, något som Iman Louise Yousefi anser är nödvändigt.
  11. Någon egentlig, officiell, särskiljning mellan novellfilmer och kortfilmer finns dock inte.
  12. -Det blir en särskiljning på vilka som är läkare och vilka som är sjuksyrror.
  13. Per Sandberg vann efter särskiljning i herrklassen medan Marie Enqvist vasr överlägsen hos damerna.
  14. Prefixet Bonda-, ' bonde' uppkom under medeltiden som särskiljning från Kungs-Barkarö socken.
  15. Sovring betyder utsortering eller särskiljning av större malmstycken från gråberget utan malm.
  16. När jag talar om minoriteter är det till stöd för deras särskiljning och särskilda rättigheter.
  17. Den fick sitt namn som särskiljning från den gamla banan, längs nuvarande Bangatans sträckning.
  18. Detta påstående om en särskiljning av den muslimska kulturen och religionen ifrågasätts från flera håll.
  19. För särskiljning mot andra med samma efternamn i kammaren fick han riksdagsnamnet Johansson i Bastholmen.
  20. Ett första steg i processen är sovringen där särskiljning av större malmstycken från gråberget sker.
  21. De obetydliga delar av angränsande landskap som ingår i länet har inte ansetts motivera någon särskiljning.
  22. Vilket gör den till Sveriges största och intar en särskiljning inom det svenska försvarets 1900-talshistoria.
  23. Ingen särskiljning från annan administrativ enhet behövdes eftersom Lilla Uppåkra var en by inom samma församling och kommun.
  24. Hos Kyrillos av Jerusalems (315-386) används " katolska kyrkan" som särskiljning från andra grupper som också benämner sig som " kyrkan".
  25. Synpunkterna innehåller en oro för att verksamheten som kommer att bedrivas i moskén kan befästa en ojämställdhet och verka för en särskiljning mellan kvinnor och män.
  26. Ett visst tvivel angående särskiljningen kvarstår.
  27. Oftast påverkas inte särskiljningen av ämnen av dessa bulkegenskaper, men det finns ovanliga faser som är inkompatibla med vissa kemiska egenskaper.
  28. Langenfeld (ofta med särskiljningen Langenfeld(Rheinland) för att inte förväxlas med andra orter i Tyskland med samma namn) är en stad i delstaten Nordrhein-Westfalen.
  29. För språk över hela världen gäller, att när färgord har utvecklats har särskiljningen mellan blått och grönt oftast kommit senare än de ord som anger rött, gult, vitt och svart som unika färger.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Hur böjs särskiljning?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en särskiljning särskiljningen
genitiv en särskiljnings särskiljningens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt