/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till söka förmå

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet söka förmå?

  1. Men en regeringsledamot i Sanaa sade att Nordjemen medvetet höll tillbaka sitt slutanfall mot Aden för att på nytt söka förmå de sydjemenitiska ledarna att acceptera en sammanhållen nation.
  2. På Ribbentrops initiativ sändes Veesenmayer till Tjeckoslovakien för att söka förmå slovakiska politiker att utropa Slovakiens självständighet.
  3. På Ribbentrops initiativ sändes diplomaten Edmund Veesenmayer till Tjeckoslovakien för att söka förmå slovakiska politiker att utropa Slovakiens självständighet.
  4. Vid detta möte, som hölls i början av maj 1450, förband sig de svenska ombuden, tvärtemot Karl Knutssons föreskrifter, att söka förmå honom avstå från sina anspråk på Norge.
  5. Av kung Adolf Fredrik sändes han i början av 1750 till Petersburg för att i hemlighet söka förmå ryska regeringen att understödja svenska hovet i striden mot de rådande hattarna.
  6. Då skickades han för en tid till Haag med uppdrag att även resa till London för att söka förmå England att medverka till åtgärders vidtagande till hertigens av Holstein förmån.
  7. I avseende därpå hade Canning alltifrån början satt till sin uppgift att söka förmå Turkiet till eftergifter gentemot grekerna för att dymedelst hindra Ryssland att begagna tillfället till territoriella utvidgningar.
  8. Kung Fredrik I, som infunnit sig där för att söka förmå dalkarlarna att stanna, förbjöd den vid tullen samlade truppstyrkan att använda våld, varför dalkarlarna 20 juni trängde sig in i huvudstaden, där de inkvarterade sig i husen.
  9. År 1655 skickades han att skaffa Frankrike allianser i Tyskland (underhandlade 1655 – 1656 med kurfursten av Brandenburg) och att, jämte Charles d ' Avaugour, söka förmå Sverige och Polen till fred, och under hans medling slöts mellan dem freden i Oliva (1660).
  10. De första åtgärder, som måste vidtagas är att söka förmå vederbörande myndigheter att asfaltbelägga gatan och hålla den ren, till förhindrande av att som nu sker smutsen stänker från bilar och fordon högt upp på skyltfönster och husväggar. --Ett konstituerande föreningssammanträde hölls därefter den 21 december 1922, då Föreningen Kungsgatan bildades.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt