Vad betyder sex?

  1. räkneord

  1. sammanfattningen av allt som rör könslivet: tidningen skriver mycket om sex, ha sex (ha samlag);
   sexuell dragningskraft: hon har sex;
   (ofta i sammansättningar) sexfilm, sexgalning || -et
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

sex i sammansättningar

Är avgärnsa ett motsatsord till avgränsa?

Hur används ordet sex?

   1. Skolorna har precis börjat med undervisning i sex- och samlevnad.
   1. Det var hett sex och ljuvliga sommarnätter om vartannat i den boken.
   1. Sex är en för viktig del av livet för att försummas.
   1. Paret hade sex på en biograf och dömdes till böter.

Historik för sex

 • sex, fornsvenska scex, sicex (med brytningsvokalen från ordningstalet sjätte) = fornisländska o. fornnorska sex, danska seks, gotiska saihs, fornsaxiska, fornhögtyska sehs (nyhögtyska sechs), anglosaxiska siex, six (engelska six), motsvarande latin sex (jämför s ed e s), forngrekiska (h)éx (av urindoeuropeiska *sneks), sanskrit sas, forniriska se osv.; allmänt indoeuropeiska ord: *s(n)eks (med avseende på växlingen av sn- o. s- se under sig); jämför, med bildning på -ti, fornslaviska sesti, sex. - Sex i uttryck så säkert som sex har framkallats av strävan efter bokstavs-rim; se närmare under säker. - Sexton, sextio, jämför motsvarande bildningar under femton, femtio. - Sjätte, fornsvenska s(i)cet(t)e, siatte = fornisländska o. fornnorska sélti, danska sjette, fornhögtyska sehto, av urgermanska *sehtan-; jämte gotiska saihsta, fornsaxiska, fornhögtyska sehsto (nyhögtyska sechste), anglosaxiska siexta (engelska sixth), av urgermanska *seh-stan-, med -s- från grundtalet; svaga former till motsvarande latin sextus (med x efter sex), forngrekiska (h)éktos, sanskrit sasthd-, forniriska sessed, litauiska sztsztas, fornslaviska sestii och så vidare, av urindoeuropeiska *s(u)ekto-. Jämför siesta.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..

Hur böjs sex ?

substantivDefinition: sexuella förhållanden
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett sex sexet
genitiv ett sex sexets