Vad betyder skog?

  1. större område med träd;
   inte se skogen för bara trän hänga upp sig på detaljer och försumma helheten;
   det gick åt skogen (vardagligt ord) det misslyckades helt || -en;
   -ar. Anm.: i sammans. vanl. skogs-, men skogklädd, skoglös, skogvaktare
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

skog i sammansättningar

Hur används ordet skog?

   1. Det är samma sak i Sverige där det finns oerhört lite orörd skog kvar.
   1. Näringsämnen från skog och jordbruk stannar kvar under lång tid i stället för att forslas ut i Atlanten.
   1. Matte och husse måste hålla extra god uppsikt över sina hundar i skog och mark under denna period.
   1. Gästarbetare från Kamerun uppges plantera skog i Sverige för usla löner.
   1. Två månader senare hittades hans huvudlösa kropp i en skog utanför Kiev.

skog i ordbok från 1870

Historik för skog

 • skog, fornsvenska skōgher = fornisländska o. fornnorska skógr, norska skog, danska skov, ett speciellt nordiskt ord, av urgermanska *skōȝa- eller (jämför fornisländska o. fornnorska genitiv -ar) möjligen *skoȝu-; i avljudsförh. till anglosaxiska scaga, småskog (engelska shaw); egentligen: det som sticker upp eller skjuter fram, besläktat med svenska dialekt skage (fornsvenska skaghi?, blott känt som tillnamn), fornisländska o. fornnorska skagi, danska ortnamn Skagen; till svenska dialekt, norska, fornisländska o. fornnorska skaga, sticka fram, danska dialekt skage, vartill även skägg; rotbesläktat med ske (se för övrigt d. o.). Om betyd.-utvecklingen i skog jämför v. Friesen Språk o. st. 2: 224. - Betydelse 'skog' o. 'udde' äro även förenade i iriska ross, Marstränder IF 22: 335. - En urgermanska parallellrot skak föreligger i fornisländska o. fornnorska skekill, utkant, svenska dialekt skäkling, liten lund, o. möjligen även i fornhögtyska scahho, udde, som dock kunde tänkas utgå från ett skah-, grammatisk växelform till skaȝ-. -- Andra urgermanska beteckningar för 'skog' äro t. ex. nyhögtyska wald och så vidare (se vall) o. fornsvenska viþer (se ved); se även under hult o. mark 1. De sinsemellan sannolikt besläktade latin o. forngrekiska silva o. (h)ýlē ingå i familjen. Sylwan o. Hylander. -- Gemensam indoeuropeiska beteckning för 'skog' saknas; knappast finnes någon, som säkert är gemensam (i samma betydelse) ens för två språkfamiljer: det stundom antagna sammanhanget mellan forngrekiska álsos o. fornslaviska lĕsŭ är mycket osäkert (jämför dock ovan om latin silva osv.). Härav följer dock ej, att indoeuropéerna från sitt urhem icke kände skogen. - Icke se skogen för bara trän, motsvarande i danska o. nyhögtyska, jämför latin frondem in silvis non cernere Ovidius. I äldre nyhögtyska även die stadt vor lauter häusern nicht sehen. - Härtill: Skokloster, ortnamn, av äldre nysvenska Skogh closter. - Skogssnuva (-snua, -snyva), allmänt spritt götalandsord, skogsfru, skogsrå, Linné: 'Skogssnufwor eller Rå'; egentligen: som går o. snokar eller spejar i skogen, till svenska dialekt snu, vädra, snusa, danska snue, norska snuva och så vidare (se snuva). Även snuva eller (i Kim. 1. stundom) skogstippa. - En gammal avledning av skog är fornsvenska sköghia, jaga, egentl: gå i skogen, jämför svenska dialekt skoga detsamma -- Skogshund är ett i svenska dialekt uppträdande noanamn på räven, jämte t. ex. 'han som i skogen går' eller bållfot, eufemistiska ersättningar för ordet räv, som väl ursprungligen självt har samma ursprung: om betydelse är 'den brune', erinras om det likbetyd. björn eller om hare, den grå (jägartabu?), eller om mössen som i svenska dialekt bland annat kallas 'de små grå' (o. i baltiska språk ha namn med denna betyd.).

Namn relaterade till skog

 • Botvid
 • Seved
 • Silvia
 • Sylvia
 • Arvid
 • Vidar
 • Sylvester

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tekla

Grekiskt namn som består av betydelseelementen gud och rykte..

Tea

Kortform för de grekiska namnen Dorotea, Guds gåva, Teodora, Guds gåva, och Teresia kvinna från ön Thera..

Hur böjs skog ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en skog skogen skogar skogarna
genitiv en skogs skogens skogars skogarnas