/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till småord

Hur upplevde du uppläsningen av småord?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

småord är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet småord?

  1. Och om de två parterna i stor utsträckning använder samma småord är det ett tecken på att relationen kan vara något att bygga på.
  2. Diskurspartiklar är småord eller korta fraser som får samtalet att flyta.
  3. Ungdomar med invandrarbakgrund placerar orden på andra ställen i meningen och använder delvis andra småord än ungdomar med föräldrar som är födda i Sverige.
  4. För att hålla den sångbara rytmen gående stoppar Martinson in småord och rimmen är ofta svaga.
  5. Läs böcker och utöka ditt ordförråd så att du slipper fylla ut ditt tal med svordomar eller småord som typ och liksom.
  6. Med tungan rätt i mun och många småord är det diktens underskruvade punchline.
  7. Jag förstår en del småord men vi pratar mest engelska.
  8. Man har lagt till tecken för till exempel böjningsändelser och småord.
  9. Vissa småord har behållits med vilja, som till exempel ” jag ” och ” vi ” respektive ” de ” och ” dem ”.
  10. Agrammatism/dysgrammatism – man använder sig inte av korrekt syntax/ordföljd och talet saknar grammatiska småord och böjningar.
  11. Över huvud taget ingår det mest småord i topplistan där alla ord ingår, ” och ”, ” är ”, ” som ”, ” så ” och ” i ”, till exempel.
  12. Men numerus framgår ändå nästan alltid även i talad franska genom att artiklar eller liknande småord har en pluralböjning som hörs.
  13. I övrigt blev telefonsamtalet med pristagaren svårhörbart, och när han skulle prata om möjligheter med framtidens kvantdatorer hördes bara spridda småord som ” predicting earthquakes ” mitt i knastret.
  14. Denna ordklass är ganska obestämd i konturerna, men hit kan i varje fall föras några obetonade " småord": ведь (ju), же (ju, då, samma) och ли (om).
  15. Det innebär, att man tenderar att inte böja orden, utan att istället använda självständiga småord (partiklar, prepositioner, etc) för att ange grammatisk information som kasus, numerus, tempus, etc.
  16. Partikel är en ganska vag grammatisk term, där man oftast avse oböjliga " småord" som inte naturligt hör hemma i de mer etablerade ordklasserna adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner.
  17. Eftersom varje ord kostade pengar i ett telegram, utformades så småningom en telegramstil, som kännetecknas av meningar reducerade till de viktigaste orden, då ofta hjälpverb och småord kan utlämnas.
  18. De är suffix eller småord som följer på substantiv, verb, adjektiv eller satser för att markera vilken funktion ett ord har eller för att exempelvis göra påståendesatser till frågesatser.
  19. En författarbestämning med hjälp av språkstatistik sker ofta genom att man granskar språkets vanligaste småord och grammatiska konstruktioner, eftersom det ofta är de som skiljer en författare från en annan.
  20. Logogryf (från grekiskans logos = ord och grifos = gåta) är en ordgåta, där man skall gissa såväl huvudordet som de småord, vilka erhålls geonom olika kombinationer av i huvudordet ingående bokstäver.
  21. Partiklar är i japansk grammatik suffix eller småord som följer på substantiv, verb, adjektiv eller satser för att markera vilken funktion ett ord har eller för att exempelvis göra påståendesatser till frågesatser.
  22. På den marknaden ligger ordern tills tillräckligt småorder finns för att fylla en börspost.
  23. En sådan order behandlas som handelspostorder i den mån den motsvarar en hel handelspost och i övrigt som en småorder.
  24. Order som är mindre än en handelspost läggs in i småordermarknaden där de matchas mot övriga småorder och sammanförs till avslut.
  25. Mindre order och delar av order som inte helt motsvarar en handelspost överförs till den kontinuerliga handeln för småorder samma eller nästa börsdag, såvida inte annat följer av villkoret för orderns giltighet.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs småord?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett småord småordet småord småorden
genitiv ett småords småordets småords småordens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2