/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till smidbart järn

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet smidbart järn?

  1. Därvid uppstod ett smidbart järn, s.k. stångjärn.
  2. I härden förvandlas tackjärnet till smidbart järn genom färskning i träkolsbädd.
  3. Välljärn är smidbart järn med låg halt av kol och andra legeringsbeståndsdelar.
  4. Vallonsmide är en äldre härdfärskningsmetod för framställning av smidbart järn ur tackjärn (råjärn).
  5. Där uttog han 1861 sitt första patent på framställning av smidbart järn i flamugn.
  6. 1878 installerades den första Martinugnen vid Bofors, som möjliggjorde produktion av smidbart järn och stål med förbättrade egenskaper.
  7. Träkolsmasugnen skulle kunna ses som en direkt utveckling av blästerugn, i vilken smidbart järn tillverkades direkt av järnmalm.
  8. En smedja hade även förr betydelsen av en verkstad där smidbart järn framställdes, ex. en hammarsmedja eller stångjärnssmedja.
  9. 1682 fick landshövdingen Jacob Henriksson Flemming (1640-1689) tillstånd att tillverka smidbart järn vid Hävla ström i Skedevi socken.
  10. På grund av sin höga svavelhalt kunde järnet från dessa endast användas som gjutjärn och inte för framställning av smidbart järn.
  11. Den har troligen föregåtts av ett ränneverk (äldre anläggning för tillverkning av smidbart järn direkt av malm i en öppen härd).
  12. Härdfärskning är en äldre process för framställning av smidbart järn (välljärn) genom uppvärmning och färskning av tackjärn på en härd, s.k. härdfärskning.
  13. Lancashireprocessen är en äldre härdfärskningsmetod för framställning av smidbart järn (välljärn) genom uppvärmning och färskning av tackjärn på en härd, så kallad härdfärskning.
  14. Då största delen av det smidbara järnet, innan götstålsprocesserna kom till användning, fördes ut i handeln i form av stänger, var ordet stångjärn i de flesta fall förr liktydigt med " smidbart järn".
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt