/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till snabba upp

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet snabba upp?

  1. Det kommer att förenkla och snabba upp polisarbetet.
  2. Miljöpartiet vill också snabba upp järnvägslinjen Oslo-Karlstad-Stockholm.
  3. – Skolverket måste nu snabba upp sitt arbete med lärarlegitimationerna.
  4. Utredningen vill på olika sätt snabba upp bygglovs-och planprocessen.
  5. Och pressar på kommunerna att snabba upp hanteringen av tillstånd.
  6. – Vi är positiva till att snabba upp processen, säger Nyberg.
  7. Pengarna ska användas till att snabba upp hjälpen till de drabbade.
  8. Regeringen gav i maj Migrationsverket i uppdrag att snabba upp asylprocesserna.
  9. Man kanske behöver göra saker för att snabba upp det här.
  10. Det är möjligt att vi kan snabba upp arbetet för läkaren också.
  11. Ryssland gick i dag med på att snabba upp förhandlingarna om tillbakadragandet.
  12. Tvåstegsregeln infördes i sin tur för att snabba upp spelinledningen.
  13. Men det kommer alltså inte användas för att snabba upp testningen av allmänheten.
  14. – Särskilt viktigt är det att snabba upp asylprövningarna från Balkan, sade Angela Merkel.
  15. För att snabba upp skriv-och läsprocessen har olika kortskriftssystem utvecklats.
  16. Lantmäteriet har fått direktiv av regeringen att snabba upp hanteringen av ärendehanteringen genom digitalisering.
  17. Dock kommer buss 566 sluta gå in i Sturefors för att snabba upp resandet.
  18. Dessutom har man föreslagit att volontärer ska hjälpa till för att snabba upp förfarandet.
  19. Enligt Migrationsverket ska processen med utbetalningar till kommunerna snabbas upp.
  20. – Systemet kring innovationer i Sörmland behöver smörjas och snabbas upp.
  21. Tjänstemannen säger också att behandlingarna av asylansökningarna ska snabbas upp.
  22. – Den behöver snabbas upp, och vi behöver också öka kvaliteten och kapaciteten i detta.
  23. Varslet innebär att den förändring av verksamheten som redan pågår sedan tidigare nu snabbas upp.
  24. Han säger att väntetiden på bygglov i Ängelholm är så lång att beslutstakten behöver snabbas upp.
  25. I rapporten, som presenteras senare i dag, kommer Töllborg fram till att utredningarna måste snabbas upp.
  26. Med hjälp av EU-pengar och nya arbetsmetoder ska nu hanteringen av deras fall snabbas upp.
  27. För att processen ska kunna snabbas upp vill man jobba tillsammans med andra som hanterar flyktingarna.
  28. Utredaren ska också se om detaljplaneprocesserna kan snabbas upp och hur utbudet av mark kan ökas.
  29. Allt eftersom förbrukningen snabbas upp så når man snabbare till Den ekologiska skuldens dag.
  30. Låten innehåller en mittsektion där tempot sänks kraftigt, för att sedan långsamt snabbas upp igen.
  31. En lagom dos anabola steroider till både män och kvinnor över 65 gör att återhämtningen snabbas upp säger han.
  32. Då kommer de inte behöva ge sig ut på farliga resor över kanalen och processen skulle kunna snabbas upp.
  33. Föreningen bakom den planerade fritidsbåtshamnen på Visingsö vädjar nu till Jönköpings kommunpolitiker och landshövdingen om att projektet måste snabbas upp.
  34. Utredaren ska också se om detaljplaneprocesserna kan snabbas upp och hur utbudet av mark att bygga bostäder på kan ökas.
  35. Tanken var att kommunen under en femårsperiod skulle hitta nya lokaler att vistas i – men nu får planerna snabbas upp.
  36. – Förhoppningen är att fler köper biljetter innan man kliver på bussen, därmed kommer restidernas att snabbas upp, säger Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef, Ultra.
  37. Processen kan snabbas upp genom att tända eld på stubben när kaliumnitratet väl har absorberats eftersom ämnet är oxiderande.
  38. När någon dött vid ett ingripande ska de inblandade poliserna höras inom tolv timmar, utredningarna snabbas upp och resultat presenteras inom sju dagar.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2