/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till sociala relationer

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet sociala relationer?

  1. - Vad det handlar om i Tornedalen är att vara människa; och människor är sociala och har sociala relationer till varandra.
  2. Det framgick att det i stor utsträckning var samma personer som hade dålig ekonomi, hälsoproblem, svaga sociala relationer och låg utbildning.
  3. Den innehåller flera intressanta konstnärer och har en öppen tematik som rör aktuella frågor kring identitet, främlingskap, sociala relationer och hierarkier.
  4. De flesta vet redan, innerst inne, att det viktigaste i dag för människor är mer fri tid, en livsstil som befrämjar hälsan, goda sociala relationer och en sund värld för kommande generationer.
  5. Den bygger på sociala relationer och en meningsfull verksamhet för fångarna - studier, yrkesutbildning, jagstärkande terapi etcetera.
  6. Bättre sociala relationer De som intervjuades hade från början en likartad problembild men vid uppföljningstillfället hade den tredjedel som lyckats betydligt bättre sociala relationer, med sin familj eller andra sociala nätverk.
  7. Kvinnor är mer nyfikna på sociala relationer och har genom tiderna observerat världen lite från sidlinjen.
  8. Att leva i ett sammanhang och i sociala relationer där man blir sedd och älskad är ett skydd mot depression och självmordstankar.
  9. Att lära sig hur man klarar sociala relationer är minst lika viktigt som kunskapsstoppning.
  10. Utöver den didaktiska kompetensen är det förmågan att skapa goda sociala relationer med eleverna och motivera dem, samt förmågan att skapa och upprätthålla regler för undervisningen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt