/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till som kan förnyas

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet som kan förnyas?

  1. På det viset uppstår en utställningsplats som kan förnyas varje år.
  2. Efter några veckors efterforskningar kom de fram till att de kunde ge ett tillfälligt bygglov som kan förnyas vart tredje år.
  3. Presidiet utses för en period av fem år, som kan förnyas.
  4. De väljs för en period av sex år, som kan förnyas.
  5. Ledamöterna utses av rådet för en period av fem år, som kan förnyas.
  6. Både domarna och revisorerna utses för en period av sex år, som kan förnyas.
  7. Generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en period av sex år, som kan förnyas.
  8. Både ordförandeskapet och presidiet utses för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas.
  9. Ledamöterna utses av EIB-rådet med enkel majoritet för en period av fem år, som kan förnyas.
  10. Europeiska kommissionens ordförande och den höga representanten utses båda för en period av fem år, som kan förnyas.
  11. De utses för en period av sex år, som kan förnyas, av Europeiska unionens råd, efter samråd med Europaparlamentet.
  12. Revisorerna utses för en period av sex år, som kan förnyas, av Europeiska unionens råd, efter samråd med Europaparlamentet.
  13. Både domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd för en period av sex år, som kan förnyas.
  14. Europeiska datatillsynsmannen utses av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd i samförstånd för en period av fem år, som kan förnyas.
  15. Ledamöterna utses av rådet, efter samråd med kommissionen och det civila samhället, för en period av fem år, som kan förnyas.
  16. Gruppens ledamöter utser ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och sex vice gruppledare för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas.
  17. Gruppens ledamöter utser ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och fyra vice gruppledare för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas.
  18. Gruppförsamlingen utser också ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och tio vice gruppledare för en period av två och ett halvt år, som kan förnyas.
  19. Med hänsyn till det senaste Europaparlamentsvalet föreslår Europeiska rådet med kvalificerad majoritet en ny ordförande för kommissionen för en period av fem år, som kan förnyas.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt