/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till spä på

 • Användarnas bidrag
  1. öka
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet spä på?

  1. Jag vill inte spä på något.
  2. Devalveringen befaras spä på den redan skyhöga inflationen.
  3. Medicinering kan även spä på oron kring sömnen.
  4. Kan inte filmerna spä på folks fördomar om nyanlända?
  5. Båda länderna anklagar varandra för att spä på bråket.
  6. Massmedia tonar ner motsättningar istället för att spä på.
  7. Nu hotar också strejker som kan spä på finansoron.
  8. Detta kan spä på SD:s martyrroll vilket kan gynna dem.
  9. Pengarna skulle komma från politiker som velat spä på oroligheterna.
  10. Det är ett uttryck för att vi behöver spä på konsumtionen.
  11. Nu hoppas hon spä på den statistiken ytterligare i morgondagens rysare.
  12. Sean Banan har anklagats för att vara rasistisk och spä på fördomar.
  13. Eller i vilken omfattning Magdalena Andersson vill spä på underskottet i budgeten.
  14. Fi menar att det riskerar att ytterligare spä på en pressad situation.
  15. Så det ligger i deras intresse att spä på och överdriva hot.
  16. Deras antal späs på hela tiden.
  17. -Det späs på ytterligare av Ericssons nedläggning.
  18. Attityder som späs på av påverkan från exempelvis motormagasin.
  19. De späs på av att en västsaharisk självständighetsledare vårdas i Spanien.
  20. Trafikverket räknar med att förseningarna späs på med ytterligare uppåt 20 minuter.
  21. Arbetslösheten i Sverige späs på och kommunen mister stora summor i skatteintäkter.
  22. De ökade skillnaderna riskerar att späs på av lärarbristen, säger Peter Fredriksson.
  23. Swärd menar rädslan för tiggare späs på när debatten tar plats i medierna.
  24. Man menar att den späs på av den skatt som fastighetsägare betalar när man säljer.
  25. Men för den sakens skull behöver det inte späs på med det rasistiska och mörka.
  26. Oroligheterna späs på av inbördeskriget i grannlandet Syrien, där skiljelinjerna antagit en allt mer religiös dimension.
  27. Oron bland de anställda späs på av att företagets vd Johan Boheman slutar den första januari.
  28. Väntetiderna späs på av det också eftersom behovet av tolk gör att varje besök tar längre tid.
  29. Venezuela brottas med stora ekonomiska problem, som späs på av ett fallande oljepris och åratal av korruption.
  30. Vi kämpar mot en segregation som späs på av de system som finns i Sverige i dag.
  31. När Polisens presstalesman, Lasse Johansson, gör en summering räknar han till 22 stycken vilket späs på med ett ytterligare under eftermiddagen.
  32. – Det finns stora socioekonomiska och geografiska skillnader, vilka späs på av att primärvården inte mäktar med sitt uppdrag, säger Marie Wedin.
  33. Detta gör att bulimikerns dåliga självbild späs på ytterligare och får denne att se sig själv som ännu fetare.
  34. Detta kommer sedan späs på ytterligare i nästa generation, där det värsta utfallet blir att arten så småningom självdör eftersom avkomman inte blir överlevnadsduglig.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt