/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder ståndssamhälle?

  1. samhälle som grundar sig på ståndsindelning;
   samhälle med skarpa gränser mellan samhällsklasserna

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

ståndssamhälle är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet ståndssamhälle?

  1. Det är den storform som växer fram: en aristokrati med ett ståndssamhälle glimmande under borgen.
  2. Inflytande från stormaktstidens svenska ståndssamhälle är i stort sett obefintligt.
  3. Landsköp förbjöds utom i Norrland, varmed en specialisering och ett strikare genomfört ståndssamhälle uppkom.
  4. Hon debuterade 1936 med den historiska romanen Panik i Rölleby, en dråplig skildring av 1700-talets ståndssamhälle.
  5. Samhället har traditionellt varit mycket hierarkiskt, med starka personliga band mellan herre och klient i ett ståndssamhälle med bondestånd, adel och prästerskap.
  6. Det är i kyrkan som uttrycket ståndssamhälle har sin grund, där man ansåg att samhället var en organism precis som djur-och växtriket.
  7. Syftet med propositionen är främst statsrättslig och inte teologisk: Gustaf Vasa ville ingå ett samhällskontrakt med folket, om ett statsbygge med tydligare och skarpare gränser mellan kung och folk samt mellan folk och folk (ståndssamhälle).
  8. Nilsson betonar att nazismen inte låter sig definieras på samma sätt som exempelvis liberalismen eller socialismen, men betonar några karaktäristiska egenskaper för den tidiga nazismen: 1) rasism anknuten till socialdarwinism, 2) en organisk syn på nationen, 3) motståndet mot " marxismen" och till en början även storkapitalet som båda betraktades som judarnas vapen mot den ariska rasen, 4) en vilja att omvandla klassamhället till ett " ståndssamhälle" och 5) ett avståndstagande mot parlamentarismen.
  9. Om Ríg berättas myten om ståndssamhällets uppkomst.
  10. Under ståndssamhällets tid var medlemmar av ätten verksamma i militären.
  11. Jordnatur är ett rätthistoriskt begrepp som är förknippat med ståndssamhällets privilegier och skattesystem.
  12. Då exempelvis Gunnar Suolahti behandlade ståndssamhällets övre skikt, präster, tog Voionmaa upp arbetar-och landsbygdsbefolkningen.
  13. Runt år 1900 började yrkets förutsättningar försvinna, genom en större arbetsmarknad för kvinnor och ståndssamhällets försvinnande.
  14. Fiskarborgare var under ståndssamhällets tid i Sverige en grupp av borgarna i städerna vilka dels fiskade, dels handlade med denna fisk.
  15. Frågan om rätten att jaga har setts som en symbol för förhållanden i samhället vilka har ansetts som kontroversiella, detta var fallet i synnerhet under ståndssamhällets tid.
  16. Hon stödde där ståndssamhällets och överflödsannordningar inriktade på att bibehålla bland annat vissa sorts kläder för adeln och vände sig främst till kvinnliga konsumenter vid frågor om hur samhällsekonomin skulle organiseras.
  17. Adelsståndet (tidigare officiellt kallat Höglovliga ridderskapet och adeln) var under ståndssamhällets tid den kollektiva benämningen på den svenska adeln, vilken ägde rätt till politisk representation vid ståndsriksdagarna i Sverige fram till Representationsreformen 1866.
  18. Privilegiebrev var under skråväsendets och ståndssamhällets tid ett kungligt brev där denne mot ersättning överlät kronans rätt (regale) till en specifik individ eller grupp, som regel för att bedriva någon form av verksamhet eller utnyttja naturresurser.
  19. I anslutning till den nya frihetsandan blev pedagogiken ett hett ämne, med namn som till exempel Johan Browallius, Anders Schönberg d.y., och John Fredrik Kryger ; framför allt diskuterades huruvida skolan skulle göra ett urval av särskilt begåvade elever (en uppfattning som inte var förenlig med ståndssamhällets organisation), krav på mer konkreta ämnen på lägre stadier och för borgare, samt förslag på obligatorisk och gemensam grundskola.
  20. I det medeltida Europa var ståndssamhället påtagligt.
  21. I mer konkreta ordalag var det ståndssamhället Geijer avfärdade med sitt " avfall".
  22. Under upplysningstiden hade många tänkare börjat ifrågasätta de europeiska monarkierna och ståndssamhället.
  23. ” Massakern på Norrmalmstorg ” är titeln på hans bok, som bygger på släktforskning och studier av det dåtida ståndssamhället.
  24. Samtidigt uppkom nya korporationer som inte ägde en självklar riksdagsrepresentation i ståndssamhället, till exempel fabriksägare och brukspatroner, vilket också markerar att ståndssamhället övergått i ett klassamhälle (i de nya korporationerna ingick ofta ett ökande antal egendomslösa arbetare).
  25. Under 1700-talet framförde liberalerna upplysningens idéer och krävde ett slut på det traditionella privilegie-och ståndssamhället.
  26. Detta var en rättslig reform som i liberal anda syftade till att utplåna ståndssamhället och göra alla lika inför lagen.
  27. I det gamla ståndssamhället hade exempelvis skrån, kyrkan och adeln speciella privilegier, exempelvis fick kyrkan ta upp tionde istället för våra dagars kyrkoavgift.
  28. I anslutning till representationsreformen och präglat av liberalismens idéer om likhet inför lagen avskaffades sådana specialdomstolar, i ett försök att sudda bort ståndssamhället.
  29. Accisrätterna upphävdes 1811 som ett led i den liberala strävan att utjämna ståndssamhället och låta folket vara lika inför lagen under en nationell lagstiftning.
  30. Detta skedde samtidigt som andra specialdomstolar avskaffades under intryck av liberalismens uppfattning om att en gemensam lagstiftning (" likhet inför lagen") skulle utjämna skillnaderna i ståndssamhället.
  31. Ylikangas har som forskare uppehållit sig främst kring våldsbrottslighetens och särskilt de s.k. knivjunkrarnas historia, sociala spänningar i ståndssamhället och dramatiska skeden i Finlands moderna historia.
  32. Korporativismen kan sägas ha sina djupaste rötter i medeltidens skrå-och gillesväsen och det strikt hierarkiska ståndssamhället där varje individ indelades i en eller annan samhällskategori.
  33. Huarte räknas med detta verk ha grundat uppfattningen, som vissa pedagogiska teorier företräder, att utbildningen bör göra ett begåvningsurval av eleverna, en tanke som bestred giltigheten i ståndssamhället.
  34. Skölden kan sedan omgivas av ytterligare symboler, såsom en hjälm eller krona ovanpå skölden, sköldhållare vid sidan om eller bakom skölden, devisband, ordenstecken m.m. Av hävd gäller att ju högre rang, enligt det gamla ståndssamhället, ägaren till ett vapen har, desto flera bisymboler kan han utrusta vapnet med ; detta var förr också reglerat i lag.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs ståndssamhälle?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett ståndssamhälle ståndssamhället ståndssamhällen ståndssamhällena
genitiv ett ståndssamhälles ståndssamhällets ståndssamhällens ståndssamhällenas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt