/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till störst antal

 • Användarnas bidrag
  1. flest
/1004363/HBSynonymerMobilMid
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet störst antal?

  1. De två arter som sågs i störst antal var ormvråk och sädgås.
  2. Estland hade goda relationer, men minst antal judar, i Lettland med större antal var antisemitismen spridd, i Litauen med störst antal judar fanns en judisk kulturell autonomi.
  3. Bangladesh har omkring 130 miljoner invånare, närmare 90 procent av dem är muslimer och landet är ett av de länder i världen som har störst antal muslimska invånare.
  4. Hårfärger visade sig vara den produktgrupp som innehöll störst antal miljöskadliga ämnen.
  5. Av dessa är hela 75 stycken lördag / söndag eller helgdag och aftnar, medan det bland de hundra dagarna med störst antal födda inte finns en röd dag, bara en enda lördag.
  6. Klockan tolv blir det världsrekordförsök i störst antal personer som samtidigt klipper av ett invigningsband.
  7. Eon är det kraftbolag som har störst antal drabbade kunder.
  8. Linnéstaden har klart störst antal och andel "främmande" elever i staden.
  9. Likaså många stater i Afrika och Latinamerika, trots att de hör till de länder som kan vänta sig störst antal klagomål.
  10. I Halmstads kommun finns störst antal berörda.
  11. – Det är de förvaltningar med störst antal anställda.
  12. Europa är den världsdel med störst antal migranter – 87 miljoner.
  13. Staden Aleppo antas ha störst antal kristna i Syrien.
  14. Västra Götaland är också det län med störst antal utländska ägare.
  15. Idrotten är antagligen den folkrörelse som har störst antal anhängare i världen.
  16. Katastroferna är listade efter antal döda, med störst antal först.
  17. Störst antal har Norrköping och Linköpings kommuner och här är också ökningen störst.
  18. Söderköping är den kommun i Östergötland där störst antal invånare har ett jobb.
  19. Den gren som hade störst antal deltagare under lördagen var cykel och löpning.
  20. Vid Stockholms universitet är det störst antal fuskare i kollektivtrafiken enligt SL:s siffror.
  21. År 2004 hade skolan störst antal deltagarveckor av Sveriges alla folkhögskolor.
  22. Statistiken visar att det är mindre kommunerna som har störst antal bränder per invånare.
  23. Stockholm stad med absolut störst antal invånare har erbjudit 7500 sommarjobb och 400 feriepraktiker.
  24. Haney är 1,80 m lång och delar rekordet i störst antal Mr.
  25. Detta är också den typ av La-5 som tillverkats i störst antal.
  26. De mest utbredda språken i Filippinerna, med störst antal talare, är alla centralfilppinska.
  27. Störst antal av en viss valör, och störst total medalijer i fet stil.
  28. Meryl Streep har rekordet i störst antal Golden Globe-statyetter med åtta stycken.
  29. Därmed noterar Tabergs gruva sitt största antal fladdermöss någonsin.
  30. Det är det största antal som skådats vid Tysslingen på femton år.
  31. -Det är definitivt det största antal vi haft, sade en polistalesman till AFP.
  32. Det största antal villor kom till på 1940-och 1950-talen.
  33. Det är det största antal biografer någonsin som en svensk film haft premiär på.
  34. Detta är det största antal ansökningar vi haft hittills, säger bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp).
  35. Det är det största antal vi någonsin haft, säger Geir Lundestad, chef för Nobelinstitutet i Oslo.
  36. Landet är ledande inom solenergi och har världens största antal användare av solvattenvärmare per capita.
  37. Med ett totalt numerär av 60 satellitgravar är detta det största antal för Handynastins kejsargravar.
  38. Kina har världens största antal rökare och nu varnar kinesiska hälsomyndigheter för att dessa går en mörk framtid till mötes.
  39. Efter femtio år har Indien världens största och rikast medelklass, men samtidigt världens största antal fattiga.
  40. 1993 nådde Deutsche Bank sitt största antal filialer men efter det har man lagt ner bankkontor.
  41. – Det är mycket noterbart att vi har ringmärkt hela 31 stycken och har Sveriges största antal ringmärkta taigasångare någonsin, säger Olsson.
  42. Särskilt tio eller elva dimensioner fungerade bäst, där elva var det största antal dimensioner som var möjliga.
  43. – Vi ledde serien i 21 omgånger och tog 63 poäng vilket är det största antal poäng som klubben någonsin tagit i Allsvenskan.
  44. Inte mindre än 1.792 barn iklädda plastöron och luvor blev det största antal tomtenissar som hittills samlats på ett och samma ställe.
  45. Alta har norra Europas största antal hällristningar och grottmålningar skapade av jägarfolk, daterade till omkring 5200 före Kristus.
  46. 2015 nådde flygplatsen sitt hittills största antal passagerare på ett år då flygplatsen hanterade 1 847 111 passagerare.
  47. Hitills har det varit 20 procent fler besökare än förra året i juli och i lördags hade Gröna Lund sitt största antal besökare en lördag.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Bernhard
  Tyskt namn som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Bernt
  Variant av det tyska namnet Bernhard som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Besläktade namn: Berna, Berhardina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt