/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder standardavvikelse?

  1. ett statistiskt spridningsmått (jämför spridning)

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

standardavvikelse är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet standardavvikelse?

  1. Om man tittar på de bolag som har lägst standardavvikelse och där trenden alltså borde vara mer signifikativ så är det två bolag som sticker ut.
  2. Eftersom råvarubolagen kännetecknas av häftiga kurssvängningar mellan åren så blir deras standardavvikelse stor.
  3. Men Kamran Ghalitschi tillägger att standardavvikelse inte nödvändigtvis är det enda och bästa sättet att mäta risk.
  4. Exempelvis räknas medelvärden och standardavvikelse ofta fram för dessa mått och analystekniker som linjär regressionsanalys används dessutom flitigt.
  5. Däremot var de negativa kamratnomineringarna avseende fokuseleverna vid eftermätningen fortfarande nästan en standardavvikelse över genomsnittet i båda grupperna.
  6. Användandet av Jacobsons och Trauxs andra operationalisering var tveksam då det medelvärde och den standardavvikelse som skulle vara grunden för gränsvärdet var avlägsna både i tid och i rum.
  7. Eleverna i föreliggande studie hade i genomsnitt mer än två standardavvikelser högre problempoäng på delskalorna för hyperaktivitet och uppförandeproblem jämfört med det normativa urvalet i den norska studien och ingen av eleverna hade mindre än en standardavvikelse mer problempoäng.
  8. För flickan finns en tillväxtkurva från barnavårdscentralen som visar att hon legat i närheten av en standardavvikelse från medelvärdet under många år.
  9. Gränsvärdena har här satts till en standardavvikelse under det genomsnittliga värdet för män respektive kvinnor.
  10. Volatilitet är standardavvikelse på tillgångens avkastning.
  11. Vinglängden är i genomsnitt 133 mm (standardavvikelse 2,3 mm) och hos honan 128 mm (standardavvikelse 2,6 mm).
  12. Kvadratroten ur variansen (σ) kallas sannolikhetsfördelningens standardavvikelse.
  13. Här är medelvärde, standardavvikelse och korrelation viktiga begrepp.
  14. Risk är i MPT detsamma som avkastningens standardavvikelse.
  15. Normalfördelningskurvan ritas med standardavvikelse, eller Sigma, som enhet.
  16. Denna skala har då medelvärde 0 och standardavvikelse 1.
  17. PCA av en multivariabel Gaussfördelning centrerad vid (1,3) med standardavvikelse 3.
  18. Variationskoefficienten är en normaliserad standardavvikelse och uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet.
  19. Vanliga mått på kvaliteten på en punktskattning är bias och medelkvadratfel eller standardavvikelse.
  20. Vissa förvaltare redovisar även ett mått på portföljens risk, ofta uttryckt som standardavvikelse.
  21. Denna skala är definierad med ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15.
  22. Låt formula_1 vara en stokastisk variabel med väntevärde formula_2 och standardavvikelse formula_3 (varians formula_4).
  23. Diagram över en normalfördelning, där varje färgat band har en bredd lika med en standardavvikelse σ.
  24. Den mörkblå zonen representerar en standardavvikelse på vardera sidan om medelvärdet, vilket svarar för cirka 68,2 % av befolkningen.
  25. Olika skalor finns, som använder olika standardavvikelse i normalfördelningen ; de mest kända är Wechsler, Stanford-Binet och Cattell-skalan.
  26. För kvantitativa variabler är det, förutom lägesmått som medelvärde och median, också möjligt att beräkna spridningsmått som standardavvikelse och varians.
  27. Vi skulle kunna mäta standardavvikelsen Δx av positionsmätningarna och standardavvikelsen Δp av rörelsemängdsmätningarna.
  28. Standardavvikelsen förtydligas ibland när så behövs, där 1σ (sigma), betyder första standardavvikelsen med 68, 2 % säkerhet och 2σ betecknar 95,4 % säkerhet.
  29. Även standardavvikelsen är ett exempel på spridningsmått för en sannolikhetsfördelning.
  30. formula_14 är approximativt normalfördelad med väntevärdet formula_15 och standardavvikelsen formula_16.
  31. Det betyder att standardavvikelsen är 0,49 och en varians på 0,24 fås.
  32. Variationskoefficienten är en normaliserad standardavvikelse och uttrycker standardavvikelsen som procentandelar av medelvärdet.
  33. En fördel med kvadratrotsbildningen är att standardavvikelsen fås i samma enhet som mätvärdena.
  34. Om ett växelförlopp har medelvärdet noll (likkomponent saknas) är effektivvärdet och standardavvikelsen ekvivalenta.
  35. Betygen räknades ut som standardpoäng, med medelvärdet 3,0 och standardavvikelsen 1,0 hos betygen.
  36. Vanligen anges dock första standardavvikelsen, vilken är 68,2 % säkerhet, för en kalibrerad datering.
  37. Standardpoäng bildar på detta sätt ett material med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.
  38. Variationskoefficienten räknas ut som standardavvikelsen dividerad med absolutvärdet av medelvärdet och uttrycks i procent.
  39. det vill säga, väntevärdet förändras på samma linjära sätt och standardavvikelsen ökar med faktorn a.
  40. Resultaten är viktade så att medelvärdet av samtliga test ska vara 500 och standardavvikelsen 100.
  41. Medelvärdet är då 5 och standardavvikelsen 1,96, men alla ytterlighetsvärden hamnar i grupperna 1 resp. 9.
  42. där μ och σ är normalfördelningens karakteristiska konstanter: μ är väntevärdet och σ är standardavvikelsen för fördelningen.
  43. De vanligaste spridningsmåtten är standardavvikelsen, variansen och percentilavståndet (av vilket det ofta använda kvartilavståndet är ett specialfall).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Hur böjs standardavvikelse?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en standardavvikelse standardavvikelsen standardavvikelser standardavvikelserna
genitiv en standardavvikelses standardavvikelsens standardavvikelsers standardavvikelsernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt