/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder stoiker?

Hur uttalas stoiker?

  1. [stå:-]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till stoiker

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet stoiker?

  1. Antikens stoiker menade att glädje inte bara är ett inre tillstånd utan också en intellektuell attityd.
  2. Antikens epikuréer och stoiker och en lång rad andra filosofer gjorde därefter samma sak.
  3. Men hur som helst så säger han att man inte kan vara både stoiker och en människa som är omtyckt av alla sina gamla vänner.
  4. Folk tror gärna att stoiker är mänskor som bara lider i tysthet i det längsta och aldrig klagar.
  5. Som stoiker hade Seneca en dragning mot avskild askes och inre frid som villkor för visdom.
  6. Cicero kallar Diogenes för " en stor och betydande stoiker".
  7. Såsom stoiker upphöjde han logos som princip för kosmos.
  8. Som stoiker ansåg han att geografin utgjorde en del av filosofin.
  9. Ariston var en grekisk stoiker från Chios, verksam omkring 275 f. Kr.
  10. Wadman är i dikt som i liv på en gång epikuré, cyniker, stoiker.
  11. Till skillnad från renässansens utåtagerande och engagerade författare vände sig barockens diktare inåt -många blev stoiker.
  12. Detta var en betydande skillnad mot tidigare stoiker som menade att universum periodiskt upplöstes i eld.
  13. Enligt det lilla vi vet om hans filosofiska inställning, var han en renlärig stoiker, men betvivlade doktrinen om ekpyrosis.
  14. Det står inte klart huruvida kategorierna betydde speciellt mycket frör Krysippos och en klar lära om dem kan vara ett verk av senare stoiker.
  15. Efter Panaitios död (109 f.Kr.) förefaller den stoiska skolan ha splittrats och Mnesarchos var troligen en av flera ledande stoiker som undervisade under denna tid.
  16. Till sin grundåskådning stoiker, i anslutning till Poseidonios, upptog han åtskilligt från andra riktningar och mildrade sina strängare föregångares läror genom att söka anpassa dem efter det verkliga livet.
  17. Seneca har för eftervärlden fått betydelse framför allt som stoiker och som författare av tragedier ; i synnerhet under renässansen sågs han som ett ideal för dramat och utövade stor påverkan på bland andra Shakespeare.
  18. Apati (från grekiska απάθεια, apatheia, ungefär " ingen sinnesrörelse"), dock inte riktigt i ordets moderna betydelse, utan mer i betydelsen jämnmod, var därför i det gamla Grekland det sedliga idealet för både cyniker och stoiker.
  19. Han ansåg dock samtidigt att de mer " primitiva" folken stod närmare Logos än vad de mer " civiliserade" gjorde, och menade som andra stoiker att detta på sikt skulle leda till undergång, när mänskligheten helt hade förlorat kontakten med Logos.
  20. I antikens Grekland var apati ett sedlighetsideal bland cyniker och stoiker som menade att den stoiskt vise inte skulle låta sig styras av sina känslor och därmed inte heller tillåta dem att ta sig våldsamma uttryck i form av sinnesrörelser.
  21. Om Quintus Sextius skriver Seneca att denne tog avstånd från dialektiken i den grekiska filosofin, att han de facto var stoiker -själv invände han under sin livstid mot beteckningen -och att han betraktade visheten som en militärisk egenskap som förmår rusta personens dygder mot fiender och negativa känslor (rädsla, sorg, förlust av ära, med mera).
  22. I dessa hade han för avsikt att undersöka först vad som var moraliskt och omoraliskt, sedan vad som var användbart och icke användbart och till slut hur den skenbara motsättningen mellan vad som var moraliskt och vad som var användbart skulle avgöras -för, som stoiker, kunde han bara betrakta denna konflikt som skenbar och ej som verklig.
  23. Först gick han på cynikern Krates ' föreläsningar och sedan på stoikern Zenons.
  24. Krysippos är den förste stoikern hos vilken den tredje av de fyra stoiska kategorierna kunnat beläggas.
  25. Han studerade under stoikern Mnesarchos, men hans huvudlärare var Filon, som efterträdde Kleitomachos som skolark (föreståndare) vid den platonska Akademin.
  26. Han blev även förtrogen vän med stoikern Cornutus och skalden Caesius Bassus samt med den ädle och karaktärsfaste statsmannen Paetus Thrasea.
  27. Juvenalis uppträder inte som Horatius mot människornas små dårskaper med fint och lekande skämt, inte heller dömer han likt stoikern Persius efter stränga vishetsregler över människosläktet.
  28. Han återvände med Scipio till Rom, där han gjorde mycket för att införa stoiska läror och grekisk filosofi och hade ett antal framstående romare som lärjungar, bland dem Quintus Mucius Scaevola auguren och Quintus Aelius Tubero stoikern.
  29. Hän sägs ha varit en elev till lingvisten Krates från Mallos som undervisade i Pergamon och flyttade till Aten där han bevistade Kritolaos och Karneades föreläsningar, men höll sig mest till stoikern Diogenes från Seleukia och hans lärjunge Antipatros från Tarsos.
  30. År 155 f.Kr., när han var 58 år gammal, utsågs han att tillsammans med stoikern Diogenes från Seleukia och peripatetikern Kritolaos åka som ambassadör till Rom för att beklaga böterna på 500 talenter som hade ålagts atenarna för förstörelsen av Oropos.
  31. Han besjöng liksom dessa " dygden" och den klippfaste stoikern och samtidigt även nöjet, vällusten ; som ram kring scenerna av njutning och kärlek valde han med förkärlek idylliska situationer och landskap, varvid även Salomon Gessner spelade en viktig roll som uppslagsgivare och förebild.
  32. Seneca den yngre var son till Seneca den äldre och dennes maka Helvia, och erhöll i Rom en vårdad uppfostran ; av fadern undervisades han i retorik, av sextierna, det vill säga Sotion, stoikern Attalos med flera i filosofi, ett ämne som -jämte naturvetenskapliga frågor -vida mer intresserade honom.
  33. Det epikureiska draget röjes i besjungandet av de bacchanaliska fröjderna, ibland -men dock mycket sällan -med en antydan om de erotiska ; cynismen möter oss i de ofta mycket ohöljda ordalagen, de djärvt drastiska uttrycken ; stoikern slutligen i ett drag av likgiltighet för världens ävlan och glans, parad med kärlek till naturen och lugnet i dalen framför stormarna på höjden.
/1004363/HBSynonymerMobilBot
Nyhet

Historik för stoiker

 • stoiker, stoisk, efter forngrekiska stöikös, som bar avseende på den stoiska filosofien, avledning av forngrekiska stoa, pelarhall (se likstol; för övrigt urbesläktat med stod, stol, stör osv.), med syftning därpå att denna filosofis grundläggare Zeno (o. 300 f. Kr.) undervisade i Atens »stoa». I anslutning till denna skolas lära beteckna orden i överflyttad bemärkelse en i motgångar o. lidanden ståndaktig, självbehärskad person (jämför passion).

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs stoiker?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en stoiker stoikern stoiker stoikerna
genitiv en stoikers stoikerns stoikers stoikernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt