/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till sträng vinter

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet sträng vinter?

  1. Det är ofta så att en sträng vinter föregås av en tämligen mild november.
  2. Även om en sträng vinter skulle slå ut många av mördarsniglarna sprids nya sniglar i rotsystemen på importerade växter.
  3. Det är den vanliga husmusen som brukar komma inomhus på hösten, men en sträng vinter kan också små skogsmöss hälsa på.
  4. På grund av sträng vinter fick företaget respit till första maj i år.
  5. En sträng vinter med djup tjäle dödar många av dem.
  6. Vad händer om det blir sträng vinter i slutet av året?
  7. En sträng vinter i kombination med bekväma husägare är en orsak.
  8. Längre söderut sägs rönnbären sia om sträng vinter.
  9. SKATTUNGBYN Det har varit en lång och sträng vinter.
  10. Statsminister Fredrik Reinfeldt är missnöjd med hur Sverige inte klarar en sträng vinter.
  11. Med en sträng vinter och en varm sommar har antalet olyckor varit stort.
  12. En sträng vinter har tärt på SJ:s kvartalsvinst och många tåg blev försenade.
  13. -En sträng vinter gör att fler människor engagerar sig för fåglarna och matar dem.
  14. Nästa år ska SJ vara bättre rustat för att klara av en sträng vinter.
  15. I vinter har isbrytarna assisterat 132 handelsfartyg jämfört med cirka 6000 insatser en sträng vinter.
  16. Nu drabbas Syriens befolkning av ännu ett slag – en ovanligt sträng vinter är på väg.
  17. Men man odlar även i inlandet, i områden som inte har sträng vinter.
  18. Fram till i vår ska folktandvården kampera i husvagnarna om det inte blir en alltför sträng vinter.
  19. Vilka skydd som håller och till exempel klarar en sträng vinter med mycket is, säger Per Danielsson.
  20. – Det beror ju på att vi haft en väldigt sträng vinter inte bara Sverige utan i hela Europa.
  21. Under en särskilt sträng vinter 1855, frös isen på älven och havet ända ut till fästningen.
  22. Exempel på en sträng vinter var 1986/1987, då isbrytarna genomförde 4 107 assistanser och 771 bogseringar.
  23. En sträng vinter med mycket snö som vi haft brukar betyda lägre hastigheter och färre dödade och skadade i trafiken.
  24. -Plusgraderna behöver längre tid på sig när det varit en så sträng vinter, och många förknippar nog vår med barmark.
  25. De Bilt, utanför Amsterdam, fick uppleva sin strängaste vinter sedan 1790.
  26. Förra årets långa och stränga vinter tog hårt på den skånska vildsvinsstammen.
  27. Han berättar att årets stränga vinter kommit som en chock för många djur.
  28. Många är de som funderat över hur de migrerade tiggarna ska klara av Umeås stränga vinter.
  29. Fjolårets stränga vinter har skadat många granar i norra Europa, samtidigt som efterfrågan är hög över hela kontinenten.
  30. Räkna med höga julgranspriser i år, larmar Norsk Pyntegrönt med hänvisning till fjolårets stränga vinter som ska ha skadat många träd.
  31. Både forskare och fiskare är dock ense om att fångsterna av räka ändå minskat i år, framförallt under våren, vilket kan bero på årets stränga vinter.
  32. Varje dag hjälper hon djuren i skogen utanför sitt hus för att underlätta för dem i den stränga vinter som varit och fortfarande är för de utsatta djuren.
  33. Den skandalösa behandlingen av skadade brittiska soldater under den stränga vinter som följde rapporterades av tidningskorrespondenterna och kom att leda till att Florence Nightingale sökte sig dit och att moderna vårdmetoder introducerades.
  34. Hon undergick en karaktärsförändring omkring vintern 1709-1710, då hon frivilligt ställde in samtliga fester vid hovet av sparsamhetskäl, trots att kungen uttryckligen hade sagt henne att hennes nöjen skulle undantas från den allmänna sparsamhetspolitik som orsakades av detta års ovanligt stränga vinter, hungersnöd och krig.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2