/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till styrelsesätt

Hur upplevde du uppläsningen av styrelsesätt?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

styrelsesätt är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet styrelsesätt?

  1. Det finns bara ett styrelsesätt som är värdigt fria medborgare.
  2. När Lennart Johansson offentliggjorde sin kandidatur i Stockholm i januari var det inte hans syn på Fifa och dess styrelsesätt det mest intressanta han sa.
  3. Han prisar det patriarkaliska styrelsesättet som det rättvisaste av alla styrelsesätt och markerar att hög ålder är en viktig del av patriarkal upphöjdhet.
  4. Petljuras styrelsesätt färgades av ukrainskt nationellt patos.
  5. Därmed har ett snart 30-årigt styrelsesätt gått i graven.
  6. Petljuras styrelsesätt under Ukrainska folkrepublikens tid färgades av ukrainskt nationellt patos.
  7. När Henrik VII tillträdde tronen 1485 gjordes ingen ändring i landets styrelsesätt.
  8. (båda 1845) uppträdde han mot den preussiska absolutismen och för ett konstitutionellt styrelsesätt.
  9. Han försökte bevisa kungamaktens orättmätighet och det historiskt givna i ett aristokratiskt styrelsesätt.
  10. Oppositionens främsta krav tycks handla om att ersätta det demokratiska styrelsesätt som råder i Thailand med något annat.
  11. styrelsesätt, och några veckor senare följde där liksom i andra delar av Tyska riket revolution.
  12. En regim har störtats och den ersätts av en övergångsregering som ska försöka forma ett nytt styrelsesätt nämligen demokrati.
  13. Han lät mogulen förbli på tronen (men gav " goda råd" om önskat styrelsesätt) och återvände hem.
  14. I konstituerande församlingen (1789 – 1791) slöt han sig till de sansade förespråkarna av ett konstitutionellt styrelsesätt.
  15. Det missnöje som då visades, särskilt genom Dackefejden, fick honom att återgå till ett mer personligt styrelsesätt.
  16. Rojalism är antingen ett förordande av monarkin som styrelsesätt eller stöd för det sittande eller avsatta kungahuset.
  17. De är oftast kongregationalistiska i sitt styrelsesätt och bär lågkyrkliga drag där det personliga ställningstagandet är viktigt.
  18. Det styrelsesätt Hierta bekämpade var det så kallade Braheväldet som gjorde den konstitutionella konseljen till en formalitet.
  19. Han presenterade brittiska vetenskapsmän, som Newton, för den franska publiken och informerade fransmännen om Englands religionsfrihet, tryckfrihet och styrelsesätt.
  20. Riyad skildras som en högt bildad man ; som politiker var han redbar och hyste förkärlek för ett patriarkaliskt styrelsesätt.
  21. I södra Sudan bildades Sudan African National Union (SANU) 1962 som, stöttat av väpnat motstånd, krävde ett federalt styrelsesätt.
  22. Detta inkonstitutionella styrelsesätt varade ända till 1866 då händelsernas gång till fullo uppvisat oppositionens kortsynthet och därmed brutit dess makt.
  23. Östhammarshus var en fogdeborg och styrelsesättet för Östhammars län.
  24. USA har talat om att det behövs en översyn av styrelsesättet.
  25. Även själva styrelsesättet påverkades av den aristokratiska förskjutningen inom samhällslivet.
  26. I de fall där statschefen ingår i gruppen brukar styrelsesättet kallas allenarådande.
  27. Proteströrelsen i delar av den arabiska världen ville förändra styrelsesättet och förbättra människorättssituationen.
  28. Som president sökte han förverkliga det parlamentariska styrelsesättet, av vilket han alltid var en anhängare.
  29. Man talar sålunda till exempel om välfärdsutskottets despotism under den franska revolutionen, då styrelsesättet var republikanskt.
  30. Valmonarki eller valrike är en variant av styrelsesättet monarki, där monarken väljs direkt eller av någon sorts råd.
  31. Därmed ansåg de Lolme att han hade funnit det ideala styrelsesättet med en balans mellan monarki, aristokrati och demokrati.
  32. När den romerska statsbildningen började expandera, blev det problem eftersom man aldrig reformerade styrelsesättet, inte ens när imperiet hade växt långt utanför Apenninska halvön.
  33. Till kategorin demokratiska former, (1), faller då principer som berör själva styrelsesättet in, såsom exempelvis rösträttsregler (rösträttsålder, medborgarskapkrav etc) och beslutsprinciper (majoritetsbeslut, kvalificerad majoritet etc).
  34. Stiftelsen delar ut Mo Ibraham-priset och publicerar the Ibrahim Index of African Governance, vilket betygsätter styrelsesättet i 48 länder i Afrika söder om Sahara.
  35. Orleanistiskt sinnad, gjorde han sig till förkämpe för det parlamentariska styrelsesättet efter engelskt mönster och var genom sina bitande utfall en av kejsardömets besvärligaste motståndare.
  36. Liksom det övriga Italien var riket nu i själva verket en vasall åt Österrike, och i dess hägn fortsattes det despotisk-klerikala styrelsesättet under kungarna Frans I (1825-1830) och Ferdinand II (1830-1859), vilken senare förvärvat sig ett sorgligt eftermäle i historien.
  37. Giannotti var i florentinska republikens tjänst 1527-1530, landsförvisades av mediceerna, levde i Venetien, sedan i Rom och blev sekreterare för Pius V. I dialogen Repubblica dei viniziani (1526-1533, utgiven 1540) visade sig Giannotti som skarpsinnig forskare och varm beundrare av Venedigs politiska författning, efter vilken han skulle ha velat ha styrelsesättet i Florens omändrat.
  38. Allmänt missnöje rådde i Neapel, som då lydde under Spanien, över det spanska utsugningssystemet och det despotiska styrelsesättet, och då vicekungen, hertigen av Arcos, 1647 ytterligare betungade folket genom skatt på frukt och grönsaker, ställde sig Masaniello i spetsen för de missnöjda, stormade den 7 juli samma år tullhusen och tvang vicekonungen att genom ett formligt fördrag den 13 juli avskaffa alla nya pålagor.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs styrelsesätt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett styrelsesätt styrelsesättet styrelsesätt styrelsesätten
genitiv ett styrelsesätts styrelsesättets styrelsesätts styrelsesättens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt