/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till subsidiaritetsprincip

Hur upplevde du uppläsningen av subsidiaritetsprincip?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

subsidiaritetsprincip är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet subsidiaritetsprincip?

  1. Som alternativ förespråkar han en anpassning till mer grundtrygghet och till den subsidiaritetsprincip som finns hos länderna på den europeiska kontinenten.
  2. Maastrichtfördragets subsidiaritetsprincip är bland annat inspirerad av och tar sig uttryck i ett lapptäcke av regionala samarbeten på olika nivåer.
  3. Distributismen lägger stor vikt vid subsidiaritetsprincipen.
  4. Merkel förklarade att subsidiaritetsprincipen är viktig även för Tyskland.
  5. EUDemokraternas ideologi bygger först och främst på subsidiaritetsprincipen.
  6. I Sverige är det riksdagen som granskar subsidiaritetsprincipen.
  7. Utskottet avvisar därför kommissionens förslag med hänvisning till just subsidiaritetsprincipen.
  8. Regionkommittén arbetar utifrån tre huvudprinciper: subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen och partnerskapsprincipen.
  9. De nationella parlamenten har möjlighet att granska om subsidiaritetsprincipen efterföljs.
  10. Ett sant stöd enligt subsidiaritetsprincipen måste vara hjälp till självhjälp.
  11. Om en planerad åtgärd uppfyller båda villkoren, uppfyller den subsidiaritetsprincipen.
  12. Varje nationellt parlament har två röster vid granskningen av subsidiaritetsprincipen.
  13. Genom konstitutionen skulle också grundläggande principer såsom proportionalitetsprincipen och subsidiaritetsprincipen tydliggöras.
  14. Jag röstade rätt efter bästa förmåga när det gäller att tillämpa subsidiaritetsprincipen, säger han.
  15. En vanlig sammanfattning av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.
  16. Den kortaste sammanfattningen av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå.
  17. Unionsrättens historia har genomsyrats av principer, såsom principen om tilldelade befogenheter, subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.
  18. Årligen har jag gjort en sammanställning av alla omröstningar där jag röstat enligt subsidiaritetsprincipen, bland annat i abortfrågan.
  19. Gruppen förespråkar också subsidiaritetsprincipen och lokal självständighet, liksom försvaret av nationella, sociala och övriga minoriteter.
  20. I likhet med proportionalitetsprincipen, är bestämmelserna kring subsidiaritetsprincipen föreskrivna i ett protokoll fogat till unionens grundfördrag.
  21. I vissa fall kan det enligt subsidiaritetsprincipen till och med vara riktigt att skilja barnen från föräldrarna.
  22. Därmed kan direktivets mål anses bättre kunna uppnås på unionsnivå och instrumentet stå i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs subsidiaritetsprincip?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en subsidiaritetsprincip subsidiaritetsprincipen subsidiaritetsprinciper subsidiaritetsprinciperna
genitiv en subsidiaritetsprincips subsidiaritetsprincipens subsidiaritetsprincipers subsidiaritetsprincipernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt