/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till surhetsgrad

Hur upplevde du uppläsningen av surhetsgrad?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

surhetsgrad är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet surhetsgrad?

  1. Graden av utmattning och andedräktens surhetsgrad utvisade hur långt han hade färdats under natten och hur litet han hade uppnått.
  2. Vitan i ett färskt ägg har lägre surhetsgrad och sitter hårdare fast i skalhinnan.
  3. Det kan behövas läkemedel för att minska magens surhetsgrad.
  4. Men samtidigt ökar havsvattnets surhetsgrad vilket påverkar både växter och djur.
  5. I dessa kan man studera hur ekosystemen påverkas av både surhetsgrad och andra faktorer.
  6. – Vi känner till tidigare perioder i jordens historia, för miljontals år sen, när havens surhetsgrad ökat.
  7. Dessa reaktioner gör att sköldpaddans blod håller sig på en rimlig surhetsgrad sett utifrån surhet.
  8. Danielle Dixons forskning visar att hjärnans förmåga att uppleva rädsla slås ut i flera fiskarter när vattnets surhetsgrad ökar.
  9. Arten lever i tämligen stora, syrerika vattendrag (sällan sjöar) med fast botten och nära neutral surhetsgrad.
  10. De ändrar färg beroende på surhetsgrad och är röda när det är surt och blå när det är basiskt.
  11. Arten vill ha en vattentemperatur av 22°C till 26°C, och en surhetsgrad av 6,5 till 7,5 pH.
  12. Koncentrationer av vätejoner i en lösning brukar användas som mått på dess aciditet eller surhetsgrad ; ju högre koncentration desto surare lösning.
  13. Det tar mycket lång innan metallutsläppen ens börjar klinga av, och dessutom kan vattnets surhetsgrad påverkas kraftigt och hamna långt under det normala pH-värdet 7.
  14. IVL Svenska Miljöinstitutet påpekade redan tidigt att tidigare kalkningsförsök har visat att en kraftigt minskad surhetsgrad i vattendragen kan dröja mellan 25 och 90 år efter behandlingen.
  15. Saltsyran håller en surhetsgrad på pH 1.5-2.0 vilket skapar en sur, bakteriedödande miljö i magsäcken, som ger ett effektivt skydd mot bakterieinfektioner.
  16. Acklimatisering innebär bland annat ökad urinproduktion, den åtföljande förändringen av blodets surhetsgrad (pH) möjliggör hyperventilation, detta kan även leda till uttorkning med huvudvärk.
  17. Arten förekommer i stora till medelstora floder med en temperatur på 26°C -30°C och en surhetsgrad på 6,0 till 8,0 pH.
  18. Värt att notera är att många kommersiella munvatten har en hög surhetsgrad som kan förvärra upplevelsen för dem som ofta drabbas av halsbränna och sura uppstötningar.
  19. Bromtymolblått, BTB, är ett färgämne som ofta används för att i en vattenlösning indikera surhetsgrad, pH, där man utnyttjar att bromtymolblått byter färg vid neutralt pH.
  20. Metenamin är ett annat medel som ofta används för detta ändamål, eftersom det i blåsan, som har låg surhetsgrad, producerar formaldehyd mot vilken ingen resistens utvecklas.
  21. Sam Dupont som är forskare vid Kristinebergs marinbiologiska station, genomförde en liknade studie för några år sedan där han och hans kollegor utsatte västkusträkor för en liknande miljöpåverkan, med förändrad surhetsgrad och förhöjd temperatur i vattnet.
  22. För haven antas 2-gradersmålet innebära att surhetsgraden stabiliseras ungefär vid dagens nivåer.
  23. Om ingenting görs så antas surhetsgraden stiga med 100-150 procent till år 2100.
  24. Hit hör exempelvis platser där jordtäcket är tunt och marken urlakad och surhetsgraden hög — mossar, myrar och klippbranter.
  25. De senaste 150 åren har surhetsgraden ökat med 30 procent och forskare tror att försurningen kommer att gå allt snabbare de kommande hundra åren.
  26. I en uppsats beskrev han två nya sätt att mäta surhetsgraden, en som använde elektroder och en annan som använde färgen från ett antal indikatorämnen.
  27. Vidare är det en god idé att undersöka surhetsgraden i marken, för att se till att inte pH-värdet för lågt, det bör ligga på 6,0 till 6,5.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Jennifer
  Engelskt namn som antagligen kommer från det walesiska namnet Guinevere: vit våg.
 • Jenny
  Smekform för det engelska namnet Jane: Herren är nådig. Även en kortform av det engelska namnet Jennifer: vit våg.
 • Besläktade namn: Jennie, Jenni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs surhetsgrad?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en surhetsgrad surhetsgraden surhetsgrader surhetsgraderna
genitiv en surhetsgrads surhetsgradens surhetsgraders surhetsgradernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2