/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till svår att kontrollera

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet svår att kontrollera?

  1. Uppgiften är svår att kontrollera men faktum är att det redan under våren - 93 fanns en insändare i spårvägens personaltidning om att övergångsställen som inte är signalreglerade borde avlägsnas då de kunde ge gående en falsk känsla av säkerhet.
  2. Spridningen av bombernas innehåll var svår att kontrollera och förpestade luften inte bara för tyskar utan hela omgivningen inklusive stinkbombarna själva.
  3. Det handlar om momsredovisning som inte undertecknats och manuell fakturering som är svår att kontrollera när revisorerna nu på nytt anmärker på det lilla kommunala bolaget Bostadsbyrån.
  4. Men den långa gränsen är svår att kontrollera hundraprocentigt liksom gränsen till Kanada i norr.
  5. - Hade mycket energi som barn, sprang ofta iväg, var svår att kontrollera och hantera.
  6. Företaget hävdar att verksamheten kan bidra till att en högre arbetsrättslig standard etableras, medan LO pekar på att en sådan standard är svår att kontrollera i ett slutet land.
  7. Men denna milis är svår att kontrollera då den oftast består av ett fåtal enslingar som mötts på nätet och som bor ensamma utan kontakt med samhället.
  8. Den är tillräckligt svår att kontrollera.
  9. – Den här typen av verksamhet är väldigt svår att kontrollera.
  10. Men efterlevnaden kommer att vara svår att kontrollera, menar trafikpolisen.
  11. Verksamheten är svår att kontrollera och Brottsförebyggande Rådet och Polisen är skeptiska.
  12. De lokala myndigheterna sade att också den branden var svår att kontrollera.
  13. Många anser att Trump är svår att kontrollera och hans politiska agenda spretar.
  14. Sammara har varit svår att kontrollera för amerikanerna och den nya irakiska regeringen.
  15. Folkmassan blir svår att kontrollera, strejkarna och militären drabbar samman i Lunde.
  16. I ett annat fall handlade det om en ” galen person ” som var svår att kontrollera.
  17. – Det är väldigt lätt att det drabbar tredje person eftersom sprängkraften är svår att kontrollera.
  18. – Åskovädret har lett till en extrem situation med en brand som har varit svår att kontrollera.
  19. Dessa vapen är riskabla att använda eftersom spridningen är svår att kontrollera, vilket gör precisionen låg.
  20. I många fall är systemen beroende av information från källor vars legitimitet är svår att kontrollera.
  21. Metodens huvudsakliga svaghet är att produktionsprocessen är svår att kontrollera och därför fordrar stor skicklighet hos vinmakaren.
  22. Han säger också att runt 80 procent av intäkterna gått tillbaka till spelarna, en uppgift som är svår att kontrollera.
  23. Lena Carp, inspektör på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är väl medveten om att assistansbranschen är svår att kontrollera.
  24. Den skärpta tobakslagen som ska hindra ungdomar från att börja röka före 18 års ålder har visat sig svår att kontrollera.
  25. Den nya staten var dock svår att kontrollera, då flera av det gamla kejsardömets ekonomiskt viktiga områden gått förlorade.
  26. Därmed blir verksamheten svårare att kontrollera.
  27. – Med pappersrecept är det svårare att kontrollera förskrivningarna.
  28. – Det blir svårare att kontrollera händerna och dess fingerfärdighet.
  29. Det har blivit svårare att kontrollera den tunga yrkestrafiken.
  30. Men att det är svårare att kontrollera besökare och permissionerna.
  31. Enligt forskarna blir då robotarmens rörelser ryckiga och svårare att kontrollera.
  32. Här är det betydligt svårare att kontrollera och ställa krav som hyresgäst.
  33. De gäller i alla länder och är svårare att kontrollera än svenska.
  34. Kan minskningen bero på att det är svårare att kontrollera skolk på distans?
  35. Det blir bara svårare att kontrollera, säger Annika Persson, regionchef på Sveriges åkeriföretag.
  36. Att stå utan avtal innebär att det blir svårare att kontrollera pris och kvalitet.
  37. Det har gjort det svårare att kontrollera hur mycket medicin som patienterna ska ta.
  38. Det riskerar att beteskravet blir ännu svårare att kontrollera, säger Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige.
  39. De drabbas oftare av problem i socialt samspel och har svårare att kontrollera sina känslor.
  40. Det är också svårare att kontrollera om butikerna upprätthåller 18-årsgränsen, säger han till Dagens Nyheter.
  41. -Utan alkoholtillstånden så är verksamheten mörklagd, det blir svårare att kontrollera och det saknas kontinuerliga kontroller.
  42. Äldre människor kanske har svårare att kontrollera att allt blir rätt – samtidigt som de har mer rädsla.
  43. Agneta Trygg var upp över öronen förälskad, men hennes man fick allt svårare att kontrollera sitt drickande.
  44. För lärarnas del blir det svårare att kontrollera hur stor del av undervisningen som når ända fram.
  45. De är svårare att kontrollera och de här personerna är inte lika vana att hantera de vapnen.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt