/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till svag hälsa

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet svag hälsa?

  1. För den som är arbetslös med svag hälsa är detta dåliga nyheter.
  2. Med hjälp av skickliga advokater lyckades han alltid undgå rättegång och straff med hänvisning till svag hälsa och ett visst mått av senilitet.Hans många kritiker anklagade honom för att simulera, så även när han lades in på sjukhus förra helgen.
  3. Han hade sedan länge lidit av svag hälsa.
  4. Corolis hade svag hälsa och avled vid femtioett års ålder.
  5. Trots svag hälsa var han synnerligen produktiv de följande åren.
  6. På grund av svag hälsa kunde Locke inte bli praktiserande läkare.
  7. Han begärde i början av 1855 tjänstledigt på grund av svag hälsa.
  8. Men Strobell vanskötte apoteket " på grund av bristande förmåga och svag hälsa".
  9. Lägren användes också av dövstumma barn, husmödrar med svag hälsa och scouter.
  10. Edred var en starkt religiös man med mycket svag hälsa (han kunde knappt äta).
  11. Den 89-årige Demjanjuk, som enligt sina anhöriga är vid svag hälsa, fördes ut från bostaden i rullstol.
  12. Maken, som led av svag hälsa och epilepsi, överlät politiken på henne redan under sin livstid.
  13. Den unge Montini hade svag hälsa och började studera till präst 1916, första tiden i hemmet.
  14. Han led redan under sin uppväxt av svag hälsa, och deltog aldrig i det politiska livet.
  15. Han hade emellertid en svag hälsa och de sista åren av hans liv var ett långsamt avtynande.
  16. Han inträdde i prästseminariet i Grenoble, men han tvingades att avbryta sina studier på grund av svag hälsa.
  17. Rambusch båda yngre systrar dog i tidig ålder och hon själv hade en svag hälsa under sin barndom.
  18. Pius avled 1830, endast 69 år gammal, redan förut vid svag hälsa och genom sitt ämbete fullständigt utarbetad.
  19. Han lyckades klara sig från att ställas inför domstol åtalad för korruption, bland annat på grund av svag hälsa.
  20. Under sina sista år reste han ofta, för att kurera svag hälsa, till bland annat Schweiz, där han dog.
  21. Suzanne själv beskrivs genomgående av samtida krönikörer som missbildad och med allmänt svag hälsa, även om detta inte specificeras närmare.
  22. Den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller svag hälsa har svårt att ta hand om sig kan få hjälp av en god man.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt