/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till syndikus

Hur upplevde du uppläsningen av syndikus?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet syndikus?

  1. 1703-1716 var han dock stadssekreterare och från 1716 syndikus.
  2. Han var son till syndikus Andreas Pictet och Barbe Turrettini.
  3. Eichhorn blev 1810 preussiskt kammarrättsråd och ungefär samtidigt syndikus vid Berlins universitet.
  4. Philip Magnus Schmidt var son till syndikus (advokat) Carl Schmidt och Gertrud Kleinschmidt.
  5. År 1924 var han syndikus i Stuttgart och året därpå avlade han statsexamen.
  6. Stadens borgmästare, syndikus och rådsmedlemmar hade som sådana personligt adelskap, ett privilegium förlänat av Karl XII.
  7. Geffcken var 1855-66 hanseatiskt sändebud i Berlin, 1867 i London, och blev 1869 syndikus i Hamburg.
  8. Han avskedades 1866, blev privatdocent och syndikus för handelskammaren i Kiel samt 1876 ordinarie professor i Graz.
  9. 1606 flyttade han dock till Reval efter att ha utnämnts till syndikus där och blev 1608 stadens borgmästare.
  10. Möser utnämndes 1747 i sin fädernestad till " advocatus patriæ", blev 1755 därjämte syndikus hos ridderskapet och 1768 geheime regeringsreferent.
  11. Böhmert blev 1856 redaktör för " Bremer Handelsblatt" och utbytte 1860 denna ställning mot befattningen som syndikus vid handelskammaren i Bremen.
  12. Samma år blev han syndikus, den 11 maj 1674 extra ordinarie och den 27 november samma år ordinarie professor i juridik.
  13. Trots den påvlige nuntiens förbud fortsatte han att ge ut Gerson under parlamentets beskydd och valdes 1602 till teologiska fakultetens syndikus.
  14. Dennes son var Joducus (Jost) Clodt von Jürgensburg (död 1572), vilken som syndikus i Reval arbetade för att staden skulle bli danskt protektorat.
  15. 1586 blev han juris professor i den nassauska högskolan i Herborn och 1604 borgmästare (syndikus) i den ostfrisiska staden Emden, där han avled 1638.
  16. Han erhöll 1493 en med kanonikat förenad lektorsbeställning vid domkyrkan i Hamburg och blev 1508 dekan vid domkapitlet där samt var från 1500 staden Hamburgs syndikus.
  17. Noraeus blev därefter syndikus i Göteborg och därefter president och förman i Göteborgs Handelskollegium, för att 1664 bli burggreve i Göteborg vilket han var till sin död 1677.
  18. Lohenstein var en beryktad medlem av den så kallade andra schlesiska diktarskolan, syndikus i Breslau och tillsammans med Christian Hofmann von Hoffmannswaldau den svulstiga schlesiska naturalismens mest kände representant.
  19. Grelling, juris doktor, var på 1890-talet syndikus i Tyska skriftställarföreningen, sedermera bosatt i utlandet (i Bryssel, Paris och Florens) och anslöt sig till den pacifistiska rörelsen för allmän avrustning.
  20. Schlosser, som mot slutet av sitt liv var syndikus i sin hemstad, var Goethes ungdomsvän och gift först med dennes syster Cornelia och sedan med Goethes förtrogna väninna Johanna Fahlmer.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Osvald
  Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare.
 • Evald
  Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2