/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Definition av tandemalj

  1. hård, huvudsakligen oorganisk vävnad som täcker tandkronan
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

tandemalj är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är örla en synonym till vimla lokalt?

Hur används ordet tandemalj?

  1. Främst genom att studera förekomsten av syre och kol i de fossila jordlagren och i tandemalj tycker de sig kunna slå fast att Ardi levde i ett savannliknande glest skogbeklätt landskap.
  2. Isotopsammansättningen mäts på både tandemalj och på ben från samma individ.
  3. Prover från tandemalj är speciellt lämpade att datera med denna metod.
  4. Alla tänder har vit tandemalj.
  5. Framtänderna har en orange tandemalj.
  6. Toppen hos alla tänder har rödaktig tandemalj.
  7. De har 28 tänder med vit tandemalj.
  8. Dessa är nästan likformiga och saknar tandemalj.
  9. Underfamiljen kännetecknas av en rödaktig eller gul tandemalj.
  10. Tänderna saknar tandemalj och de växer hela livet.
  11. Individernas tandemalj är rödbrun på grund av hög järnandel.
  12. Vuxna exemplar har orange tandemalj på de övre framtänder.
  13. Ytterst på hammaren finns ett mycket hårt skikt som påminner om vår tandemalj.
  14. Även formen av artens tandemalj och storleken av kindtänderna var avvikande.
  15. De har 30 till 32 tänder som kännetecknas av en rödaktig tandemalj.
  16. Kännetecknande för arten är de långa betarna som hos vuxna individer saknar tandemalj.
  17. Palaeanodonta hade kraftiga extremiteter med stora klor samt små tänder med rudimentär tandemalj.
  18. I motsats till medlemmar i underfamiljen Soricinae har dessa näbbmöss en vit tandemalj.
  19. Quemisia gravis hade korta nedre framtänder och artens tandemalj hade en sorts förvridning.
  20. Överskottet av fluor inlagras i tandemalj, dentin och benvävnad, och leder till att skelettet blir skörare.
  21. Kännetecknande för denna kamråtta är de övre framtänderna som har blek gulaktig till nästan vit tandemalj.
  22. Fluorider kan orsaka fläckar på tandemaljen.
  23. De flesta tandkrämer innehåller fluor, som stärker tandemaljen.
  24. Den sista tandemaljen bildas i visdomständerna vid tolv års ålder.
  25. Tanderosion innebär att tandemaljen nedbryts eller fräts av syraangrepp.
  26. Arten skiljer sig från andra åkersorkar i avvikande detaljer av tandemaljen.
  27. Om man fick det mellan tänderna sades tandemaljen kunna spricka av smällarna.
  28. Förhållandet mellan olika kolisotoper i tandemaljen kan avslöja vilka växter förhistoriska djur eller människor åt.
  29. Hos underfamiljen Soricinae är järnoxider i tandemaljen ansvariga för en gul till rödaktig färg.
  30. Barn som under en längre tid dricker vatten med mycket flour riskerar att få skador på tandemaljen.
  31. Det är ämnen som tas upp från berggrunden och samlas i tandemaljen när den bildas tidigt i livet.
  32. Då kan vi få veta mer om den gåtfulla grupp som valde att rista in ränder i tandemaljen.
  33. Genom att mäta isotoper som strontium och syre i tandemaljen kan man se var männen levt sina första levnadsår.
  34. Så genom att studera kolisotoperna i tandemaljen kan forskarna alltså skapa sig en bild om vad förmänniskorna stoppade i sig.
  35. Microtus pennsylvanicus skiljer sig i avvikande detaljer av tandemaljen från Microtus pinetorum och från andra amerikanska åkersorkar.
  36. I motsats till bandicootråttor har de mera framåt riktade framtänder och tandemaljen innehåller bara ett fåtal färgpigment.
  37. Det är inte ovanligt att människor med bulimi får allvarliga tandskador eftersom magsaft vid kräkning kommer i kontakt med tandemaljen.
  38. Fluorsköljning innebär att man sköljer tänderna med en lösning som innehåller fluor, i syfte att stärka tandemaljen och förebygga karies.
  39. Forskarna kartlade nötknäckarmannens diet genom att analysera kolisotoper i tandemaljen på 24 tänder från 22 individer som levde mellan 1,4 och 1,9 miljoner år sedan.
  40. Blyet kapslas in i tandemaljen och till och med individuella tänder kan säga när vi bott på en viss plats, då tänderna bildas vid olika åldrar.
  41. Genom att belysa tänderna med pulser av laserljus har forskarna lyckats frigöra kol från tandemaljen hos fossilen, och det är det här kolet som berättar historien om förmänniskornas matpreferenser.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tandemalj?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en tandemalj tandemaljen tandemaljer tandemaljerna
genitiv en tandemaljs tandemaljens tandemaljers tandemaljernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2