/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tankemässig

Hur upplevde du uppläsningen av tankemässig?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

tankemässig är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tankemässig?

  1. För intellektuellt sinnade personer representerar också kompromissen en tankemässig oreda eftersom flera motstridiga principer ska kunna finna sin plats i kompromissförslaget.
  2. Folk som befinner sig i tankemässig rörelse är ur det perspektivet opålitliga och jobbiga.
  3. Idealtypen är en tankemässig konstruktion som stiliserar egenskaper hos det fenomen man vill studera och kan användas som ett metodiskt hjälpmedel.
  4. Det handlar inte bara om ett språkligt problem utan en rent tankemässig skillnader.
  5. Sammantaget gav föreställningarna en både tankemässig och emotionell upplevelse av förhållandet mellan könen.
  6. Den tredje kategorin relaterar till när informanten gör en tankemässig eller intellektuell tolkning av sina existentiella behov utifrån någon av hälsodimensionerna.
  7. Känslan av ljusets vågrörelse behöver tankemässig uppbackning.
  8. Det yttre trycket pareras med en tilltagande slutenhet och till och med tankemässig självdisciplin.
  9. Det gör att jag kan flytta fram mina tankemässiga positioner i demokratibygget.
  10. Förbindelsen mellan ' väst' och ' öst' bröts på många punkter -även det tankemässiga utbytet smalnade.
  11. Enligt tingsrätten kan 26-åringen, som lider av en allvarlig psykisk störning, ha en nedsättning av sin tankemässiga kapacitet.
  12. – Det enskilt bästa sättet att stärka sin hjärna verkar paradoxalt nog att vara att vara fysiskt aktiv vilket stärker i princip samtliga tankemässiga förmågor.
  13. Lagerkvist har själv beskrivit sin bakgrund, den tankemässiga utbrytningen i tonåren och den ångest och oro denna skapade i romanen Gäst hos verkligheten (1925).
  14. Neokonfucianism var en synkretisk filosofisk skola som växte fram under Norra Songdynastin i Kina även om de tankemässiga rötterna kan spåras tillbaka till Tangdynastin.
  15. Den utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar deras förment grundläggande inre situation och utveckling på varje åldersstadium.
  16. Det fungerar inte tankemässigt alla gånger vilket är farlig i vårt yrke.
  17. Så juridiskt är det rätt, men tankemässigt är det alldeles åt pepparn,
  18. William Godwin anses vara den första tänkare som filosofiskt beskrev anarkismen tankemässigt.
  19. – Det stämmer, det finns uppgifter i utredningen att han tankemässigt skulle mörda, det fanns i hans bakhuvud.
  20. Jag berättar hur och varför man kommer fram till de här slutsatserna tekniskt och tankemässigt och framförallt hjärtemässigt.
  21. Hon beskriver uppväxten och tiden som elev på militärgymnasiet som begränsande – inte bara tankemässigt utan även i vardagslivet.
  22. Om vi kan tycka att vi är i våra känslors våld, så är Iris inte tankemässigt medveten om sina.
  23. Jag tar absolut med mig tryggheten att jag vågade trotsa de som ville dra iväg mig tankemässigt någon annanstans.
  24. – Det öppnar upp tankemässigt, och att en förundersökning är inledd betyder att vi kan ta till andra åtgärder, berättar Daniel Axelsson.
  25. Detta har mycket stor betydelse inom arkeologin då man tankemässigt kan placera in fornlämningar i deras rätta landskapsmiljö.
  26. Så kan det ju vara tankemässigt också, man kan ju träna upp saker, säger Yvonne von Hausswolff-Juhlin, professor vid Karolinska institutet.
  27. – Även om förövaren vet vad han eller hon gjort vill man tankemässigt skydda sig själv och inte vara en sådan där förkastlig pedofil.
  28. Men tankemässigt är hon fortfarande samma person som tidigare, berättar Britt-Maries mamma Marja-Leena Björnfot som bor i Övertorneå, 15 mil från sin ALS-sjuka dotter.
  29. Ett fenomen kan ibland förklaras utifrån tankemässigt enklare fenomen, och så kan man fortsätta tills man når förmodade grundfenomen som inte ytterligare kan förklaras.
  30. Han stod tankemässigt filosoferna Thomas Hill Green, Benjamin Jowett och Edward Caird, nära, och inspirerades av Platon och Friedrich Hegel, samt senare även av Hermann Lotze.
  31. Forskarvärlden har varit så tankemässigt låsta i sin jakt på att jaga effekter av föroreningar att man skapat ett riskklassningssystem som gör det omöjligt att upptäcka ” positiva ” hälsoeffekter av läkemedel, menar Jonatan Klaminder.
  32. Mycket av kontakten med Sfath skedde tankemässigt det vill säga på telepatisk väg och Meier undervisades i olika ämnen och kom på så sätt att utvecklas mycket fort och långt trots sin låga ålder.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Bernhard
  Tyskt namn som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Bernt
  Variant av det tyska namnet Bernhard som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Besläktade namn: Berna, Berhardina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tankemässig?

adjektiv
positiv en tankemässig
ett tankemässigt
den|det|de tankemässiga
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt