/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillfällig nedgång

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillfällig nedgång?

  1. Efter en tillfällig nedgång är bostadsinbrotten på väg upp igen.
  2. Den stora frågan nu är om det handlar om en tillfällig nedgång eller en trendmässig förändring.
  3. Den minskade vinsten är istället en tillfällig nedgång beroende på bland annat nedskärningar i storkunden Ericssons lager samt större avskrivningar till följd av nya investeringar.
  4. Efter en tillfällig nedgång ser nu läkemedelsnotan för moder Svea ut att explodera.
  5. Var det en tillfällig nedgång eller början på slutet för ett långt maktinnehav?
  6. - Siffran för industriproduktionen kan vara en tillfällig nedgång och ska inte ses som en signal på att ekonomin saktar in.
  7. De kan peka på att valnederlaget bara var en tillfällig nedgång i opinionen.
  8. Efter en tillfällig nedgång i fjol räknar köpmännen med en rekordomsättning i år.
  9. - Vi tror ändå att det är en tillfällig nedgång och vi siktar på att nästa år ska bli bra.
  10. – I enskilda fall kan det vara en tillfällig nedgång.
  11. Det kan ju trots allt vara en tillfällig nedgång.
  12. -Nej, jag tror tyvärr att det är en tillfällig nedgång.
  13. Fast Värmland är inte i någon tillfällig nedgång, hävdar Svante Karlsson.
  14. -Vi ser detta som en tillfällig nedgång, säger företagets vd Thony Molander.
  15. Årets provfiske ska ge besked – var det en tillfällig nedgång eller inte?
  16. Men det är tidigt att dra slutsatser om det är en tillfällig nedgång.
  17. När varningsrubrikerna går i tryck märks oftast en tillfällig nedgång av antalet användare.
  18. Jag ser det mer som en tillfällig nedgång än en trend, säger Nicklas Källebring.
  19. Niklas Hjert konstaterar att prognosbedömarna så här långt talar om en tillfällig nedgång i tillväxten.
  20. Vi behöver även underlätta för föratag att ta lån för att klara en tillfällig nedgång.
  21. Samtidigt har SD tappat i opinionsstöd, men detta tror man inom partiet är en tillfällig nedgång.
  22. Resultatet var en tillfällig nedgång i bolsjevikernas makt och inflytande på perioden innan oktoberrevolutionen.
  23. Du säger att det är en tillfällig nedgång, räknar man med att kunna återanställa eller så framöver?
  24. Vi vet inte vad minskningen beror på, det kan mycket väl vara en tillfällig nedgång, säger Mattias Strömgren.
  25. Den tillfälliga nedgång av utsläpp som kunde mätas under coronapandemin är på väg upp igen.
  26. Ett exempel är den tillfälliga nedgång i rapporterade fall av nya influensan i mitten av september som tros ha berott på att det var så många andra förkylningsvirus i omlopp.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-16

 • Brynolf
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen brynja och ulv.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt