/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillfällighetsdikt

Hur upplevde du uppläsningen av tillfällighetsdikt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

tillfällighetsdikt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet tillfällighetsdikt?

  1. Bland manuskripten som Stenberg undersöker finns både satirisk tillfällighetsdikt och mer intressant kärlekslyrik.
  2. Han skrev tillfällighetsdikt, satirer och naturlyrik.
  3. Lohman skrev främst tillfällighetsdikt till bröllop och begravningar, men de samlades aldrig i bokform under hans livstid.
  4. Det är tillfällighetsdikt i ordets egentliga bemärkelse, improvisationer med deras förtjänster och svagheter, men med en formell virtuositet.
  5. Tillfällesdikt eller tillfällighetsdikt är en diktgenre som hade sin storhetstid från medeltiden fram till det tidiga 1700-talet.
  6. Kullbergs självkritik var emellertid stark, och han upphörde nästan alldeles med originaldikt, utom då det gällde någon tillfällighetsdikt, exempelvis " Prins Gustafs drapa" (1853).
  7. Vi har i behåll etthundrasexton stycken, dels efterbildningar efter grekiskan, såsom bröllopskväden, ett i grekisk stil, väl efter Sapfo (omkring 62), en romersk tillfällighetsdikt (c.
  8. Joyce gav även ut teaterpjäsen Exiles (1918), baserad på novellen The Dead från Dubliners och influerad av den unge Joyces stora förebild Henrik Ibsen, samt diktsamlingarna Chamber music (1907) och Pomes penyeach (1927) samt tillfällighetsdikt och kritik, men dessa verk har i fråga om betydelse alltid överskuggats av romanerna.
  9. Tidigt hade Lindblad gjort sig känd som tillfällighetsdiktare.
  10. Redan under studietiden gjorde han sig känd som tillfällighetsdiktare.
  11. Keller skrev i sin ungdom ett par diktsamlingar, och i privata kretsar var han tillfällighetsdiktare under hela sin livstid.
  12. Kinmansson, som sedan 1874 var amanuens hos Generalpoststyrelsen och 1888-1905 tygförvaltare, gjorde sig känd som tillfällighetsdiktare och författare för teatern.
  13. Hon var en känd tillfällighetsdiktare i Norrköpingstrakten, där hon var en lokal celebritet och ofta författade dikter som upplästes vid högtidliga tillfällen.
  14. Andersson gjorde sig tidigt känd som tillfällighetsdiktare och gav 1853 ut Goethes Faust i svensk översättning, vilken som den första i sitt slag, väckte stor uppmärksamhet.
  15. Charlotta Löfgren uppges under sin samtid ha varit känd, men var inte professionellt verksam utan tillhörde de tillfällighetsdiktare som var vanliga i Sverige under hennes samtid och som, om de alls publicerade sig, gjorde det anonymt.
  16. Hon var dotter till landskamreraren i Linköping Anders Löfgréen (död 1728) och Anna Schreibe, och gifte sig 1738 med Petrus Lagerman (1706-1790), konrektor vid gymnasiet i Linköping, som från 1760 var kyrkoherde i Norrköping och också var verksam som tillfällighetsdiktare.
  17. I tillfällighetsdikten framstår han genom oförarglig och uppfriskande humor.
  18. Det fanns många poeter inom den så kallade tillfällighetsdikten av hennes kön under frihetstiden, men tillsammans med Charlotta Catharina Löfgren och Charlotta Frölich tillhörde hon de som blev kända utanför den lokala kretsen.
  19. Hon producerade främst sk tillfällighetsdikter.
  20. Hon producerade främst så kallade tillfällighetsdikter.
  21. Hiller skrev även tillfällighetsdikter på svenska och latin.
  22. Bland Wallins tillfällighetsdikter märks hans Skål för Georg Washington.
  23. Han utgav tal och betraktelser samt recensioner och tillfällighetsdikter.
  24. Under åren i Uppsala var Burman ofta anlitad för tillfällighetsdikter.
  25. Samtida med dessa var Lars Wivallius, som författade folkvisor och tillfällighetsdikter.
  26. År 1889 utgav han ett urval av sina dikter, mest tillfällighetsdikter.
  27. Det är i sina sagor och tillfällighetsdikter som hon är originell.
  28. Under studietiden författade han en del tillfällighetsdikter på svenska och latin.
  29. Sveinbjörn anses ha varit en god poet och han skrev åtskilliga tillfällighetsdikter.
  30. Carleson var en stor vän av skaldekonsten och författade själv åtskilliga tillfällighetsdikter.
  31. Även här märks tillfällighetsdikter, den längsta av vilka skrevs för Gamla studenthusets invigning 1870.
  32. Han författade goda tillfällighetsdikter, var stor ungdomsvän och förstod förträffligt att umgås med de unge ".
  33. Typiska för hans produktion var patriotiska tillfällighetsdikter som med jämna mellanrum kunde läsas i Verdens Gang.
  34. Hallmans samlade skrifter, till vilka även hör en del tillfällighetsdikter, blev utgivna av Hanselli (Uppsala 1853).
  35. Löfgren skrev så kallade tillfällighetsdikter, som oräknad en diktväxling med Hedvig Charlotta Nordenflycht är bevarad i 16 nummer.
  36. I Stockholm tycktes Lidner ha levt utom på vad han med tillfällighetsdikter kunde förvärva på allmosor från sina gynnare.
  37. Han skrev även på jiddisch och medarbetade under pseudonymen " Ieronym Dobryj" i ryska huvudstadstidningar med satiriska epigram och tillfällighetsdikter.
  38. Hallman var i besittning av en stor formmässig skicklighet och väckte viss uppmärksamhet med sina lärodikter, historiska dikter och tillfällighetsdikter.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Britta
  Svensk kortform av det keltiska namnet Birgitta: den höga.
 • Birgitta
  Keltiskt namn med betydelsen den höga.
 • Besläktade namn: Riitta, Pirkko, Pirjo, Gittan, Git, Böret, Britten, Britte, Britt, Brigitte, Brigitta, Birte, Birgitte, Bibbi

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tillfällighetsdikt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en tillfällighetsdikt tillfällighetsdikten tillfällighetsdikter tillfällighetsdikterna
genitiv en tillfällighetsdikts tillfällighetsdiktens tillfällighetsdikters tillfällighetsdikternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2