/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillkämpa sig

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillkämpa sig?

  1. Den konstart som kanske haft det svårast att tillkämpa sig större frihet är filmen.
  2. Han skulle tillkämpa sig ett eget språk som gjorde honom rättvisa som författare.
  3. Han inledde en ett krig med sin svägerska Katharina Elisabeth av Braunschweig-Lüneburg för att tillkämpa sig hennes landområden.
  4. Medborgarna i Iran som hittills hade styrts av en enväldig härskare hade nu lyckats tillkämpa sig ett parlament (Majlis).
  5. Men de fick själva tillkämpa sig sina län och blev vanligen assimilerade i den irländska kulturen redan i andra generationen.
  6. Under de följande åren stred Spinola mot Morits av Oranien i Flandern, utan att likväl kunna tillkämpa sig några avgörande fördelar.
  7. Saldanha lyckades i spetsen för ett militäruppror i maj 1870 åter för en kort tid tillkämpa sig premiärministerbefattningen och var från 1870 sändebud i London.
  8. Å andra sidan lyckades inte sistnämnda armés huvudkrafter tillkämpa sig övergången över Njemen norr om Grodno, utan måste, när Ruzskij även från Grodno igångsatte offensiven, gå tillbaka till linjen Augustov-Suvalki.
  9. I Romanen om Rakvere ligger handlingen till 1700-talet då invånarna i staden Rakvere försöker tillkämpa sig stadsprivilegier och en större frihet än vad som är möjligt i det feodala samhället.
  10. I Rakvere romaan (Romanen om Rakvere) utspelar sig handlingen på 1700-talet då invånarna i staden Rakvere försöker tillkämpa sig stadsprivilegier och en större frihet än vad som är möjligt i det feodala samhället.
  11. Eck, som redan tidigt gjort sig känd såsom en glänsande talare och särskilt såsom en stridslysten och hänsynslös, för sin bländande sofistiska dialektik fruktad disputator, strävade alltifrån den reformatoriska rörelsens begynnelsedagar oavlåtligt efter att tillkämpa sig en ledande roll i striden mot densamma och var den förste mera betydande teologen som uppträdde mot Luther.
  12. År 1040 tillkämpade sig Zeta oavhängighet och blev ett eget kungadöme år 1077.
  13. De genomdrev sina guvernörskandidater i Massachusetts och Delaware samt tillkämpade sig en mycket inflytelserik ställning i sju andra staters lagstiftande församlingar.
  14. tyskarna Suwałki under Hindenburg 14 september 1914 och tillkämpade sig l-3 oktober i dess närhet en avgörande seger över ryssarna.
  15. Vid första världskrigets utbrott fick Dankl befälet över 1:a armén och tillkämpade sig med denna segern i slaget vid Krasnik 23-25 augusti 1914.
  16. Vid 1823 års riksdag framträdde han i den liberala oppositionens främsta led och tillkämpade sig snart ett betydande inflytande genom sina insikter och sin oräddhet.
  17. På prins Leopolds vänstra flygel tillkämpade sig 9:e armén 19-24 augusti övergångarna över Pulwa och Nurzer och pressade tillbaka Smirnovs armé över Ljesna.
  18. Norges jords-och bördsadel tillkämpade sig under 900-talet till 1100-talet en alltmer framstående ställning i samhället och upptog småningom i sina led även kungatjänarna.
  19. Österrikiska huvudarmén började framryckningen den 4 oktober och tillkämpade sig övergången över San söder om Přzemyśl, som, sedan ryssarnas stormning den 7-9 oktober avslagits, undsattes den 13 oktober.
  20. På fastlandet tillkämpade sig spartanerna flera tidiga segrar i större slag men de misslyckades med att dra full nytta av sin tillfälliga fördel, och stridandet nådde snart ett dödläge.
  21. Vid Kynoskefalai segrade och föll Pelopidas 364 f.Kr. i en strid mot Alexander av Ferai, och där tillkämpade sig 197 f.Kr. den romerske konsuln Titus Quinctius Flamininus segern över Filip V av Makedonien.
  22. År 1840 gick Morazán i landsflykt till Peru, samlade där en liten invasionshär och tillkämpade sig 1842 presidentplatsen i Costa Rica, men framkallade genom sitt försök att återupprätta förbundsrepubliken en folkresning, fängslades och avrättades.
  23. Sydarmén tillkämpade sig 1 september övergången över floden Strypa vid Zborow, samtidigt som den till vänster om armén framryckande 2:a armén tog Brody och den på armégruppens vänstra flygel framryckande 1:a armén Lutsk.
  24. Fältslag utspelades vid Koroneia år 447 f.Kr., då boioterna frigjorde sig från Atens övervälde, och 394 f.Kr., då Agesilaos och spartanerna under det s.k. korintiska kriget tillkämpade sig en blodig och dyrköpt seger över atenare, thebaner och deras bundsförvanter.
  25. Som chef för den av påven Pius V och Venedig utrustade flottexpeditionen mot osmanerna, tillkämpade sig Marcantonio, som tidigare gjort sig berömd som landkrigare, i förening med den spanska flottan under Juan de Austria den lysande segern i slaget vid Lepanto 1571.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-19

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt