/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tillskriva sig

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillskriva sig?

  1. Båda parter kan tillskriva sig en delseger, inga kännbara sanktioner behöver sättas in mot Japan och stabiliteten på finansmarknaderna bevaras.
  2. Det är tacksamt för Rammstein att påstå att man utmanar en stelnad rockmusik och att tillskriva sig själva ambitioner om att konfrontera ett moralistiskt och trångsynt samhälle och utforska människans mörka sidor.
  3. Nu kan landet inte bara tillskriva sig en helt ny art, utan också en av världens största.
  4. Han menar att " fenomenalt medvetande" kräver förmågan att tillskriva sig själv och andra varelser medvetandetillstånd.
  5. Det var han som satte igång målgörandet, och kunde vid slutsignalen tillskriva sig sex av Sävehofs 38 mål.
  6. I dessa böcker ingår även historien om hur Napoléon Joseph Ney, prinsen av Moskva, försökte tillskriva sig bedriften att vara den förste att nå Vignemales topp.
  7. 1891 fungerade han som ordförande i det särskilda utskottet som hade till behandling den nya sjölagen, av vars förande till seger han nog huvudsakligen kan tillskriva sig äran.
  8. " Showrunner " är en av dessa termer, och den senaste tiden har många ickeskrivande producenter försökt att tillskriva sig som showrunner, eftersom den kanadensiska TV-industrin traditionellt varit en löpande bandetindustri.
  9. Genom att utnämna sig själv till president på livstid avser statschefen i fråga att uttryckligen undergräva det demokratiska systemet i landet och officiellt tillskriva sig omfattande diktatorisk och enväldig makt över landets styre och framhäva sin auktoritet på ett sätt som inte tillåts ifrågasättas eller kritiseras.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-09

 • Roland
  Tyskt namn som består av betydelseelementen ära och land: ärans land eller landets ära.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2