/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Nyhet

tillvälla sig i ordbok från 1870

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillvälla sig?

  1. Det är ännu för tidigt att säga om beslutet av Nepals kung Gyanendra att avskeda regeringen och själv tillvälla sig makten betyder slutet på de ansatser till demokrati som tillämpats under de senaste tolv åren.
  2. Det är en smärtsam ironi att Said gick bort just när Arafat ånyo började tillvälla sig makten över palestiniernas sak (och förutsägbart harangeras Said nu från Ramallah).
  3. Albanerna försökte med utländsk hjälp tillvälla sig större makt än de borde ha i Makedonien, viskades det.
  4. Mötet var från början ett uttryck för Långa parlamentets strävan att tillvälla sig samma makt över kyrkan, som kungadömet förut hade.
  5. Den ömma punkt man helst ville undvika komma i beröring med var att den makt männen ville tillvälla sig inte var menad att delas med kvinnorna.
  6. Han började redan 1856 konspirera mot sin far och lyckades småningom tillvälla sig högsta makten som ett slags medregent åt Mpande fram till dennes död 1873.
  7. Han företog 1563 ett äventyrligt tåg till Moldova för att tillvälla sig furstemakten där, men blev slagen och fördes som fånge till Konstantinopel, där han avrättades.
  8. I egenskap av huvudman för en tempelbyggnad lyckades han med tillhjälp av en väpnad arbetarhop tillvälla sig envåldsmakten i Akragas, varefter han småningom underkuvade åtskilliga kringliggande städer.
  9. Sturla hade tre framstående söner ; Tord (Þórðr), Sighvat (Sighvatr) och Snorre (Snorri), vilka genom att förena en mängd godord lyckades tillvälla sig allt större makt, tills de blev nästan enväldiga på Västlandet, i Västfjordarna (Vestfirðir) och i Eyjafjorden (Eyjafjörður).
  10. Han blev 917 halshuggen, men Konrad kunde ej hindra, att hertig Burchards son, Burchard II, tillvällade sig hertiglig myndighet.
  11. Burdjiter var de av de bahritiska mamluksultanerna anskaffade och till Kairos citadell förlagda tjerkessiska mamlukerna, som 1382 tillvällade sig sultanvärdigheten genom Barkuk och innehade den till 1517, då den siste burdjiten Tuman bej störtades av osmansultanen Selim I.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt