Vad betyder tolv?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är hiss en synonym till paternoster?

Hur används ordet tolv?

   1. Men mer än tolv timmar senare har de ännu inte kunnat enas om något utslag men bröt då tillfälligt sina överläggningar för att ställa en fråga som rörde en eventuell dom för dråp.
   1. Hon har strålbehandlats i tolv veckor för en tumör i huvudet och går nu på regelbundna kontroller.
   1. Av de tolv miljoner som mottogs förde AIK vidare fem miljoner kronor till ett bankkonto i Luxemburg.
   1. En mycket amerikansk produktion om tolv avsnitt som rullar sedan några veckor och kommer ligga kvar på SVT Play in i augusti.
   1. På elva av de tolv varuhusen äger man marken som de står på.

Historik för tolv

 • tolv, fornsvenska, fornisländska o. fornnorska tolf, danska tolv, motsvarande runsvenska tualf Rökst., gotiska twalif, fornsaxiska twelif, fornhögtyska zwalif (nyhögtyska zwölf), anglosaxiska twelf (engelska twelve), av urgermanska *twaliƀ; egentligen: två över (tio); se för övrigt elva o. jämför litauiska dvýlika med samma grundbetydelse (se lån). Förhållandet mellan formerna i de nordiska o. övriga urgermanska språk är i ljudhistoriskt avseende omstritt o. alltjämt rätt dunkelt; snarast med Kock Sverige ljudhist. 2: 66: -wa- till -(w)o i relativt oaccentuerad stavelse. Något skäl att, såsom skett, här söka av varandra oberoende bildningar föreligger icke. — Det olikartade bildningssättet i urgermanska språk av 'elva' o. 'tolv' å ena sidan o. 'tretton' och så vidare å den andra, som hänvisar på ett avbrott i talserien (liksom efter 'sextio' i gotiska o. grek.), beror på inflytande av ett gammalt duodecimalsystem; jämför t. ex. de tolv månmånaderna, dagens tolv timmar och så vidare samt under skock. — Härtill: tolft = fornsvenska, ombildning av fornsvenska tylft (= fornisländska o. fornnorska = danska tylvt), vilket senare uppkommit i anslutning till bildningar på -ti, men icke kan vara en ljudlagsenlig utveckling av tolv (som skulle ha lytt *tvælft eller, om av yngre datum, *tölft), utan fått sitt y efter mönstret av de många ordparen med ljudlagsenlig växling av omljuds-y o. o (av u), alldeles som t. ex. fornisländska o. fornnorska gista, gästa, för gesta, till *gasti- (= gäst).
 • Tolv, personn., nu sällsynt, men förr vanligt, fornsvenska Tholf(er) = fornnorska þólfr, kortform till fornsvenska Thōrulf = fornisländska o. fornnorska þórolfr eller (i betraktande av de starka ombildningar, som dylika kortnamn kunna undergå) även till Thōrlēv = fornisländska o. fornnorska þórleifr, jämför Alf (: Adolf), Rolf (motsvarande det lånade Rudolf) eller fornsvenska Ölf (: Ödhulf eller Ö(i)ulf; se torp) osv.; alltså, såsom för övrigt fornsvenska Th- (þ-) visar, ej till räkneordet tolv, ehuru namnet någon gång givits åt det tolfte barnet i familjen. — Härtill ortnamn Tollstad Östergötland (fornsvenska Tholfstadh-), Tollstorp Östergötland (fornsvenska Tholfsthorp-); se för övrigt under -stad o. torp.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..