/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till transcendental

Hur upplevde du uppläsningen av transcendental?

eller

Vad betyder transcendental?

Hur uttalas transcendental?

  1. [-shen- eller -sen-]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till transcendental

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet transcendental?

  1. Dock är Dan Brown inte mannen att tillfredsställa en sådan transcendental längtan.
  2. Där tillskrivs latinet en transcendental kraft att genom musiken talar till den som ber i den gregorianska sångens form.
  3. Därmed kan en transcendental fenomenologi och en eidetisk analys ta plats när ett område av idéer växer fram.
  4. Begreppet transcendental betecknar därmed en rörelse vari en mer radikal transcendens aktiveras snarare än att varje transcendens sätts inom parentes.
  5. Som vi har sett kan även filosofin nå en absolutsfär som vi skulle kunna hävda att Scheler formulerade som en transcendental sfär.
  6. Detta tillvägagångssätt innebär för Husserl att ett område för vetenskaplig och transcendental analys frigörs från verkligheten såsom den vanligen undersöks av de positiva vetenskaperna.
  7. Begreppen transcendens och transcendental får därmed ett helt annat förhållande till varandra.
  8. Det epistemologiska villfarelsen innebär att distinktionen inte längre upprätthålls vilket kännetecknar såväl empirisk realism som transcendental idealism vilket i sin tur kan leda till objektivism eller relativism.
  9. Således visar hans landskap en djupt symbolisk, transcendental kraft.
  10. Sanningen är ingen kopia av verkligheten, utan en funktion av en transcendental vilja.
  11. Det finns en mystisk, metafysisk, transcendental och närmast religiös ton i många av dikterna.
  12. Keplers ekvation är nämligen transcendental, vilket innebär att den inte kan lösas för E algebraiskt.
  13. För denna enhet, både i dess kunskaps-och viljeliv, är den övergripande enheten transcendental förutsättning.
  14. Vattimo förnekar existensen av varje transcendental struktur av förnuft eller verklighet, som vore given en gång för alla.
  15. Enligt Bahá ' u' lláh är Gud transcendental och kan inte uppträda i form av en inkarnation på jorden.
  16. 1955, efter 2 år av tyst meditation i Himalaya började han lära ut den teknik som senare fick namnet transcendental meditation.
  17. Parallellt med sitt arbete på Malmö Stadsteater reste han världen runt med Maharishi och lärde ut transcendental meditation fram till 1977.
  18. Teorin om gerotranscendens beskriver en, oftast positiv, perspektivförskjutning från en mer materialistisk och rationalisk syn på livet till en mer transcendental.
  19. Ordet " transcendental" avser den process som det mänskliga sinnet använder alltmer för att förstå eller greppa formen av och ordning bland fenomen.
  20. Omkring fem miljoner människor påstås ha studerat hans meditationsteknik, transcendental meditation, som bland annat går ut på en strävan att studsa upp i luften med korslagda ben.
  21. Maréchal grundade en filosofisk riktning, transcendental thomism, som till viss del sökte förena Thomas av Aquinos och Immanuel Kants teologiska och filosofiska system.
  22. Dessa år kom att forma honom och hans filosofi ; till en början utvecklade han ett intresse för existentiell filosofi, transcendental filosofi och fenomenologi.
  23. Fischer argumenterar för att denna idealistiska estetiska dikotomi mellan allegori och symbolik når sin syntes genom att en transcendental kristen estetik upptar båda dessa.
  24. Hon anslöt sig sedan till flower powerkulten och reste till Indien, där hon utövade transcendental meditation för gurun Maharishi Mahesh Yogi tillsammans med The Beatles en tid.
  25. En Tardis har en " kameleontkrets" som gör att den kan anta olika yttre skepnader, och är också " dimensionellt transcendental", vilket innebär att den är större inuti än utanpå.
  26. Fortsättare av " upplysningsfilosofin", ville han ställa denna på en väsentligen kantisk basis och försökte därjämte att medla mellan idealism och realism genom en transcendental syntes av vara och veta.
  27. Symbolen representerar också Akumas " himmelska" och transcendentala styrkor.
  28. Channing tillhörde den så kallade transcendentala strömningen inom amerikansk litteratur.
  29. I detta resonemang är Cassirer beroende av Kants transcendentala idealism.
  30. och docent i teoretisk filosofi med avhandlingen Kants transcendentala deduktion af kategorierna.
  31. Han kallar därför " den transcendentala dialektiken" den del av " kritiken av det rena förnuftet".
  32. Schopenhauer hade som uttalat mål att utveckla Immanuel Kants transcendentala idealism och korrigera dess felaktigheter.
  33. Både anhängare och avhoppare kallade den första tiden vid Brook Farm för " de transcendentala dagarna".
  34. De som föds under Neptunus inflytande kännetecknas däremot av psykisk sensibilitet och mottaglighet transcendentala upplevelser.
  35. Han studerade under Edmund Husserl och argumenterade mot dennes transcendentala idealism till förmån för sin egen fenomenologiska realism.
  36. Ripley började 1839 att redigera Specimens of Foreign Standard Literature: fjorton volymer av översättningar som syftade till att demonstrera de transcendentala tankegångarnas bredd.
  37. I sitt manuskript " Vision och framställning" (publicerat på tyska på Internet 2001) talar han om " det rena seendets skola" och om det " transcendentala måleriet".
  38. Problemet är där att befria den transcendentala principen från all metafysisk realism genom att göra fullt allvar av läran om det praktiska förnuftets primat.
  39. Tack vare Specimens-översättningarna, fick Ripley i uppgift att bli redaktör för den transcendentala tidskriften The Dial vid dess start, tillsammans med Margaret Fuller.
  40. Tankian har sagt att han " har samma religion som ett träd", vilket han förklarade bestod av den som har blandat med buddhism och transcendentala idéer.
  41. Tro är ett grundelement i det religiösa livet som innebär att föreställningar om det transcendentala erkänns som sanna, dels tillit till en eller flera gudar.
  42. I stort sett övergav han sin transcendentala åskådning från ungdomen, men författarskapet fortfor att uppfyllas av maskerad andlighet och att ge uttryck för cykliska tidsuppfattningar.
  43. Hon blev år 1840 den första redaktören för den transcendentala publikationen The Dial innan hon ingick i redaktionen för New York Tribune under Horace Greeley 1844.
  44. På grund av sin roll erkändes hon snart som en av de viktigaste personerna i den transcendentala rörelsen och bjöds in till George Ripleys kollektivexperiment Brook Farm.
  45. I motsats till mazdansk zoroastrism, så menar zurvanismen att Ahura Mazda inte är den transcendentala skaparguden, utan bara en av två likvärda motstående bamsegudar under Zurvans överhöghet.
  46. Men Norströms pragmatism, den kritiska och transcendentala, har ingenting gemensamt med den angloamerikanska, utan är den rena och fulla konsekvensen av Fichtes lära om det praktiska förnuftets primat.
/1004363/HBSynonymerMobilBot
Nyhet

Historik för transcendental

 • transcendent(al), till latin trans-scen-dere, överstiga (till trans- o. latin scandere, stiga; se skandera); alltså (i modern filosofisk mening): vad som överskrider gränserna för det vetbara (Kant); egentligen från den skolastiska filosofien hämtade termer med annan betyd.

Dagens namnsdag 2022-08-19

 • Magnus
  Latinskt namn som betyder den store.
 • Måns
  Svensk variant av det latinska namnet Magnus: den store.
 • Besläktade namn: Mogens

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs transcendental?

adjektiv
positiv en transcendental
ett transcendentalt
den|det|de transcendentala
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt