Synonymer till utveckling

Synonymer till utveckling

 • Användarnas bidrag
  1. framväxt,
  2. förändringsprocess
Ur Synonymordboken

Vad betyder utveckling?

  1. det att utveckla, utvecklas eller utveckla sig; utvecklingen (speciellt) livsformernas, kulturens och teknikens u., evolutionen || -en; -ar
Ur Ordboken

Hur används ordet utveckling?

 • Identifiera grupper och organisationer som verkar för yttrandefrihet och demokratisk utveckling i Eritrea och undersök möjligheterna att ge stöd till dem.
 • Det är en utveckling som motverkar anställningar av personer med en svag kunskapsprofil.
 • Det handlar inte om hur vi ska motverka denna utveckling och vrida klockan tillbaka.
 • Delar av det svenska biståndet används för att främja demokratisk utveckling i olika länder runtom i världen.
 • Det är så vi når en hållbar utveckling i hela landet.
 • Tunisiens utveckling efter president Ben Alis fall har varit lugn i jämförelse med situationen i exempelvis Libyen och Egypten.
 • Det här är en utveckling som jag och Centerpartiet inte kan stå bakom.
 • Teknologisk utveckling och konkurrens från lågkostnadsländer har gradvis eroderat efterfrågan på jobb som unga utan högskoleutbildning tidigare utförde.
 • En annan negativ utveckling för tågoperatören är att sjukfrånvaron bland de anställda ökar.
 • Eldsvådan är fortfarande farlig, och dess utveckling oförutsägbar, men den är inte längre utom kontroll.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.