/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

verskonst är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet verskonst?

  1. Författaren är i allergologkretsar välkänd för sin verskonst och sitt stora intresse för att systematisera sina kliniska observationer som vuxenallergolog i sydvästra Sverige.
  2. Som helhet ger dikturvalet en fin introduktion till Britt G Hallqvists verskonst och borde kunna öppna diktens dörr för den som ännu inte hittat dit.
  3. Rudbeck försökte sig också på svensk verskonst.
  4. I ett avseende blev dock Rönnous verskonst märkvärdig.
  5. Hans bibliografi omfattar bland annat presshistoria, verskonst och kulturhistoria.
  6. Hans lättsinniga verskonst gav honom 1730 värdigheten poeta laureatus.
  7. I samlingen Fjeldblomster (1813) finns det värdefullaste av hans verskonst.
  8. ), och blev så uppskattad för sin verskonst att han fick gifta sig med kungens dotter.
  9. Den blev till och med ett läromedel, genom att språk-och verskonst övades in med dess hjälp.
  10. Från Frankrike fick författare som Algernon Swinburne Poe-flugan, och Swinburnes musikaliska verskonst har hämtat mycket från Poes teknik.
  11. Undervisningen i verskonst omfattade även modersmålet och fick betydelse för hans lärjungar Jens Baggesen, Christian Hviid Bredahl och Jens Møller.
  12. Hon var berömd i sin samtid och blev en erkänd mästare som diktare inom den reglerade verskonst som kallas lüshi.
  13. I sin lyriska verskonst är han närmast besläktad med Apollon Majkov och Afanasij Fet, vilka han även ägnade sin poetiska hyllning.
  14. Hans tidigare lyrik med verk som Thirty Preliminary Poems (1933) och Poems (1935) kretsar kring frågan om människans identitet, växlande med skräck-och kärleksfantasier, återgivna med en ord-och verskonst som bygger på en förening av intellektualitet och surrealistisk automatism.
  15. Jämte sina österländska språkstudier övade han latinsk verskonst, och fastän eftervärlden tagit föga kunskap om hans poesi, satte han själv ett högt värde på dem och ansåg sig för deras skull berättigad att föra ett fritt, eller efter den tidens åsikter poetiskt, levnadssätt.
  16. Samlingen inleddes av ett företal som innehöll de båda skaldernas program, vilket i utvidgad form återfinns i andra upplagan (1800) och som proklamerar att det gällde att göra slut på det konstlade och bombastiska i den föregående tidens verskonst och att välja vardagligare ämnen.
  17. Hade den italienska resans dikter inbragt vår verskonst en ny realistiskt konkret stil var sonetterna på sitt sätt också en formförnyelse: deras elegans och pittoreska fyllighet stod högt över den matta framställning vartill sonettformen merendels urartat, och visar vilken individuell prägel Snoilsky kunde förläna denna ofta konventionaliserade, just då i Frankrike av " les parnassiens" med ny iver odlade versart.
  18. Hans grundliga undervisning i klassiska språk är omvittnad, men särskilt framhävs inövandet av verskonsten.
  19. Framdeles blev han också betraktad som en mästare i verskonsten, särskilt i behandlingen av hexametern.
  20. Till skillnad från de flesta modernister som experimenterade med fri vers, kunde Yeats också visa att han behärskade den traditionella verskonsten.
  21. Det är en imitation av Horatius Ars Poetica och har haft en nästan ojämförlig betydelse för att kodifiera verskonsten och stipulera klassicismens estetik.
  22. Han sysslade även med skaldskap och författade bland annat två böcker med klagosånger (Querelarum libri duo) över personliga fiender och en dikt om verskonsten som vann erkännande.
  23. Lithou fick studera i Uppsala, där han ägnade sig företrädesvis åt den latinska verskonsten i den tidens smak, det vill säga som efterbildare av Lucanus, Statius, Claudianus och andra senromerska skalder.
  24. Det kan tjäna välljud eller ljudmålning, accentuera nyckelord i texten eller göra det som sägs lättare att komma ihåg och är ett stilmedel framför allt i verskonsten, men även i prosa — som i äldre lagformler, till exempel i de svenska landskapslagarna — och i slagord, reklamfraser och annat.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs verskonst?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en verskonst verskonsten
genitiv en verskonsts verskonstens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2