<
Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Distress översatt till svenska

icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

distress - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

substantiv

  1. (general) kval; ångest; vånda;
  2. (poverty) nöd; misär; armod;

Synonymer till distress

substantiv

  1. (psychological suffering) hurt; suffering; distress
  2. (a state of adversity (danger or affliction or need)) distress
  3. (extreme physical pain) distress
  4. (the seizure and holding of property as security for payment of a debt or satisfaction of a claim) distraint; distress

verb

  1. (bring into difficulties or distress, especially financial hardship) straiten; distress
  2. (cause mental pain to) distress