Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Tame översatt till svenska

icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

tame - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

adjektiv

 1. (animals) domesticerad; tam; from;

verb

 1. (animals) tämja; domesticera;

Synonymer till tame

adjektiv

 1. (flat and uninspiring) tame
 2. (very restrained or quiet) tame
 3. (brought from wildness into a domesticated state) tamed; tame
 4. (very docile) meek; tame

verb

 1. (correct by punishment or discipline) chasten; subdue; tame
 2. (make less strong or intense; soften) tone down; moderate; tame
 3. (adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment) domesticate; cultivate; naturalize; naturalise; tame
 4. (overcome the wildness of; make docile and tractable) domesticate; domesticize; domesticise; reclaim; tame
 5. (make fit for cultivation, domestic life, and service to humans) domesticate; tame