Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Engelska till Svenska
Välj en ordbok


Theatrical översatt till svenska

icon of Big Ben, books and a globe

Premiumanvändare har tillgång till vår nya, stora engelska ordbok

theatrical - Översättning till svenska

Det här innehållet kommer från vår lilla engelska ordbok. Det bygger på olika källor och har inte uppdaterats på många år. Premiummedlemmar har tillgång till vårt stora, uppdaterade engelska lexikon.

adjektiv

  1. (theater) teater-;
  2. (behavior) teatralisk;