/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för accentuerad, menade du accentuera?

Synonymer till accentuerad

Hur upplevde du uppläsningen av accentuerad?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till accentuerad

accentuerad i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet accentuerad?

  1. I Västernorrlands och Jämtlands län är trenden ännu lite mer accentuerad.
  2. Fasaderna gestaltades kraftfullt accentuerad och i puts med olika ljusbeiga kulörer.
  3. Om man slår an dessa samtidigt blir tvåstrukna c enligt teorin accentuerad.
  4. Den problematiken glöms oftast bort i den infekterade debatt som på senare tid blivit allt mer accentuerad.
  5. Fasaden mot vägen har en kraftig accentuerad frontespis med arkadgång som begränsades ursprungligen av fristående kolonner.
  6. Caló lät ofta låtarna avslutas med en accentuerad synkop för hela ensemblen följd av två brutna pianoackord.
  7. Polka är en dans i livlig tvåtakt med omkring 44 taktslag per minut och accentuerad första taktdel.
  8. Kyrkans exteriör har fortfarande medeltida prägel, delvis accentuerad av den nyromanska bågfris som tillfogades vid ombyggnaden 1886 -1887.
  9. " knuffad ", är en beteckning på en lyrisk röst, vanligen i sopran-eller tenorfacket, som har förmågan att låta kraftfull och accentuerad på dramatiska höjdpunkter.
  10. Alla fyra paviljongerna har en enhetlig färgsättning och ett enhetligt utseenede med en kraftig accentuerad horisontell fasadlist mellan våningarna, ett säteritak och rusticerande hörnkedjor.
  11. Utöver en kraftig accentuerad bark finns på stocken en rad forntidsinspirerade ristningar, bland annat en jägare eller krigare, en vikingabåt, en fågel och solhjulet.
  12. En växelverkan mellan trummor med betoning på tredje taktslaget och s.k. skanks från (främst) rytmgitarr resulterade i en populärmusik med accentuerad, ibland närmast hypnotisk, rytm.
  13. Den form av rim man numera brukar avse i dagligt tal är slutrimmet, där sista ordet i två versrader i följd eller nära varandra slutar likadant från en accentuerad vokal och bakåt.
  14. I forniriskan var betoningen på första stavelsen möjligtvis inte längre riktigt så starkt accentuerad, men fortfarande tillräckligt stark, för att låta " krympa" verb som för negations-eller frågesyften hade en framförställd partikel.
  15. Romanen visar Vargas Llosas utveckling mot teman av erotisk karaktär, han beskriver här sexuella scener med tydliga sexuella uttryck, skissat i hans romaner " Till styvmoderns lov" (1988, på svenska 1992) och " Don Rigobertos anteckningsböcker" (1997, på svenska 2000), där denna aspekt är ännu mer accentuerad.
  16. Till exempel är den inte lika accentuerad i de loger som arbetar enligt svenska systemet, även om det även där finns en lämplig väg att gå, detta i syfte att gradvis tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna leda en loge.
  17. Brödtexten konstaterades vara kodad med accentuerade latinska bokstäver, grekiska bostäver och symboler medan icke accentuerade latinska bokstäver användes för att beteckna mellanrum.
  18. All dekor accentuerade vasernas olika sektioner, fot, buk, skuldra och fot.
  19. Personlighetstester som används vid diagnoser brukar därför räkna antalet accentuerade personlighetsdrag.
  20. Emma Domb-klänningarna kännetecknas av sina accentuerade livstycken och vida kjolar.
  21. Runt takfoten accentuerade Östberg fasaden genom ett putsat och vit målat band.
  22. Accentuerade personlighetsdrag är mindre komplexa än personlighetsstöringar ; personlighetsstörningar har fler accentuerade personlighetsdrag, och diagnosen togs fram för att skilja mellan fullt utblommad störning (personlighetsstörning) och vissa avsteg från normaliteten.
  23. De accentuerade även det homoerotiska draget genom att para samman Narren med Antonio.
  24. Ofta växer havstulpaner på valens knölar och ojämnheter vilket gör dessa mer accentuerade.
  25. Akut accent brukar vanligen också innebära att den accentuerade vokalens stavelse har lång vokal.
  26. Nedgången för textilindustrin accentuerade Toledos förfall, som också gick i takt med Spaniens historia.
  27. De valde en fasad helt i koppar och glas med kraftigt accentuerade vertikala band.
  28. Skillnaden mellan accentuerade personlighetsdrag och personlighetsstörning, är huruvida accentueringen i förhållande till den direkta situationen accentueringen uppträder är befogad, samt att det accentuerade personlighetsdraget inte ingår i en mer komplex accentuering av flera personlighetsdrag.
  29. Parasitutbrottet 2012 accentuerade behovet av bättre dricksvatten till en stor del av kommunens invånare i och runt själva stan.
  30. Andra våningen består av korspostfönster accentuerade av pilastrar på båda sidor och triangulära överstycken, samt balustrader under.
  31. Arkitekt för projektet var KOD Arkitekter som ritade ett lamellhus i åtta våningar med kraftfull accentuerade fasader.
  32. Barockens tunga stendekor som accentuerade arkitrav, fris och kornisch ersattes av frikostig stuckatur och nyckfulla och pittoreska träsniderier.
  33. I moderna datorsystem har ASCII-tecknen ersatts av Unicode som kan visa ett större antal accentuerade tecken och kombinationstecken.
  34. De nya siffrorna accentuerade den svåra uppförsbacke som väntar de tusentals tjänstemän som på tisdagen i Bella Center i Köpenhamn på allvar inledde slutspurtsförhandlingarna.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Jennifer
  Engelskt namn som antagligen kommer från det walesiska namnet Guinevere: vit våg.
 • Jenny
  Smekform för det engelska namnet Jane: Herren är nådig. Även en kortform av det engelska namnet Jennifer: vit våg.
 • Besläktade namn: Jennie, Jenni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2