/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till ackumulation

Hur upplevde du uppläsningen av ackumulation?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet ackumulation?

  1. Försiktighet tillråds även med sulfonureider på grund av ackumulation vid nedsatt njurfunktion.
  2. En tillklämning av avflödet kan dock ge en ackumulation av likvor och hydrocefalus.
  3. Med elitens ackumulation av resurserna följde också en polarisering i samhället.
  4. Detta är ett tecken på statusrelaterad ackumulation.
  5. Här syns kapitalets ackumulation, det vill säga dess förmåga att hela tiden öka sitt värde.
  6. Refsums sjukdom är en ovanlig ärftlig (autosom, recessiv) neurologisk sjukdom som orsakas av ackumulation av fytansyra.
  7. Detta sker främst genom att upprätthålla ett överskott i utrikeshandeln, vilket möjliggör en ackumulation av ädla metaller.
  8. Merkantilisterna fokuserade ensidigt på ackumulation av myntmetall och stödde i många fall åtgärder som undergrävde ekonomiskt välstånd i vidare bemärkelse.
  9. Merkantilism (av latin mercari, idka handel) är en samlande beteckning på ekonomiska idéer vars gemensamma drag är att välstånd bygger på ackumulation av ekonomiska tillgångar.
  10. Om detta blir gjort, måste vi också avskaffa pengar, för att förhindra varje tanke på ackumulation, vilken skulle tvinga oss att gå tillbaka till den nuvarande regimen.
  11. Resultatet tolkades som att skillnaden i när cannabiskonsumenter upplever att de når grundnivån och faktiskt gör det, kan bidra till en ackumulation av THC i kroppen vid upprepad konsumtion under dagen.
  12. Den nyliberala globala politiska ekonomin betecknas som ett system till nytta för få på bekostnad av de många och som resulterat i (åter) skapandet av klasskillnader genom vad Harvey benämner " accumulation by dispossession" (ackumulation genom fråntagande).
  13. Weber menar att den ekonomiska utvecklingen i Västerlandet rymmer en unik attityd till ackumulation av rikedom, nämligen en stark drivkraft att samla ihop en stor personlig rikedom, utan att de rikedomarna används till egen lyx och flärd, vilket han kallar kapitalismens anda.
  14. Dessa bakterier förlitar sig på produktionen, ackumulationen och påföljande reaktion av diffunderbara signalmolekyler.
  15. På grund av ackumulationen av helium i solens kärna, som en restprodukt av vätefusionen, ökar stjärnans luminositet långsamt.
  16. I exteriören är ackumulationen av kupoler och valv som slutar i den stora huvudkupolen karaktäristisk för den ortodoxa kyrkoarkitekturen.
  17. Den gör gällande att kapitalisters vinst (eller profit) i förhållande till investering minskar ju mer ackumulationen av kapital ökar.
  18. De livnär sig enligt Ricardo på det faktum att de äger land, de bidrar inte till ackumulationen av kapital utan spenderar allt i konsumtion.
  19. Enligt honom var minskningen ett resultat av stark ökning i progressiviteten i inkomstskatten efter kriget, vilket störde dynamiken i ackumulationen av fastighetsinnehav när tillgången på överskottspengar reducerades för de mest förmögna.
  20. En ny inka var tvungen att komma till makten med egna tillgångar och den gradvisa ackumulationen av mark i de kungliga mumiernas ägo (som administrerades av deras släktingar) ledde till slut till en politisk kris när systemet började ifrågasättas.
  21. Geologerna skiljer på ackumulations och erosions bottnar.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs ackumulation?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en ackumulation ackumulationen ackumulationer ackumulationerna
genitiv en ackumulations ackumulationens ackumulationers ackumulationernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2