/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till ackumulera

Hur upplevde du uppläsningen av ackumulera?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet ackumulera?

  1. Man kan inte ackumulera så mycket utanförskap och ovärdiga levnadsvillkor utan att det smäller.
  2. Det är nog så att litteraturens viktigaste funktion är att ackumulera kunskap så att nästa generation slipper upptäcka allt på nytt och kan bidra till att sprida kunskaperna vidare ut i världen.
  3. Lantbruket har de naturliga förutsättningarna att ackumulera produktionen som naturen genomför och det traditionella jordbruket följde till många delar det mönstret.
  4. Den återinförda dubbelbeskattningen av utdelad vinst gör det svårare för små företag att ackumulera det kapital som expansionen kräver.
  5. Avsikten är att de skickliga kontoren ska ackumulera tillräckligt med kapital för att ha råd att delta i nya tävlingar.
  6. - Det går att ackumulera inkomster på ett konto och sedan skatta för uttagen.
  7. Värmen kommer att användas för att producera eget tappvarmvatten samt att ackumulera varmvatten för uppvärmning av den nya fastigheten.
  8. Spara gärna i en dollarfond i till exempel Luxemburg där räntefonder brukar ackumulera räntan så att du kan skjuta på skatten tills du realiserar en vinst.
  9. Det är typiskt för Lennart Hagerfors att på det viset med bibehållen förundran uppfånga människors förmåga att svika och ackumulera ångest.
  10. – Jag har vedpanna och kan ackumulera värme.
  11. Det vill ackumulera och sedan dela med sig.
  12. Detta överskott var erforderligt för viljan att spara och ackumulera kapital.
  13. Det vill säga olika plast-och glasrör som används för att ackumulera tobaksrök i.
  14. Spelare samlar poäng genom att vid sin tur ackumulera den uppnådda poängsumman.
  15. Rateau ställdes inför problemet att ackumulera ånga genom studiet av gruvspelsmaskiners arbete.
  16. Hans affärsidé var " en telefon i varje hushåll, låga avgifter, ackumulera bolagsvinsten och låg aktieutdelning".
  17. Som gällande med all ny teknologi skulle de som först producerar det ackumulera en kraftig profit.
  18. Dock lyckades ortsbor ackumulera ett visst kapital under dessa sillperioder, bland annat genom att anlägga sillsalterier och trankokerier.
  19. – Tanken kommer ungefär som en termos att ackumulera värme, sedan levererar vi ut värmen till våra kunder, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.
  20. Således skulle IK Pegasi B även om den betedde sig som en återkommande nova fortsätta att ackumulera ett växande hölje.
  21. Resultatet kommer därför att ackumulera de fel varje kodning infört, såsom lågpassfiltrering av ljud och transformmatematiska artefakter i stillbilder och video.
  22. I många cancerformer är tumörsuppressorgenerna utslagna, och därmed kan cellen tillåtas genomgå multipla celldelningar (mitoser) och ackumulera genetiska avvikelser (t.ex. mutationer).
  23. – Det är klart att det låter väldigt lite men man måste förstå att ett högintensivt intervallpass på skridsko kan man inte ackumulera mer än 25-26 minuter.
  24. Årets budget kommer att få gå back med 100 miljoner kronor, men alla förvaltningars skulder nollställs och det kommer inte längre att vara möjligt att ackumulera gamla skulder,
  25. Lösningen på detta problem är att vedpannan ansluts till en eller flera ackumulatortankar som förmår ackumulera energin från ett vedinlägg utan att pannan behöver strypas.
  26. Aggregatet klarar att stående ackumulera ett flertal mindre träd som sedan kan läggas av i en välta som är lämpliga att släpa iväg med en lunnare.
  27. För att ackumulera massa kan bara en del av den sammanväxta gasen dock slungas ut, så att med varje cykel skulle den vita dvärgen öka stadigt i massa.
  28. Vidare föreslogs i studien att en förklaring till korrelationen kan vara att överviktiga personer har mer fettdepåer vilket innebär att de kan ackumulera mer POP-ämnen i dem.
  29. Det betyder att det ackumuleras ute i miljön.
  30. I stället ackumuleras de genetiska förändringarna över tid.
  31. -Förlustavdragen ackumuleras och används enligt de regler som finns.
  32. Den där darrande, djupa besvikelsen som ackumuleras när marginalerna är minimala.
  33. BPA ackumuleras inte i kroppen utan utsöndras med urin.
  34. Variationer kan ackumuleras och orsaka att en art utvecklas.
  35. Den ackumuleras onormalt i kroppen vid brist på ornitintranskarbamylas.
  36. Hur mycket det ackumuleras beror på vilka städrutiner som finns på avdelningen.
  37. Materialet ackumuleras företrädesvis nära Atlas ekvatorsplan på grund av ringens tunnhet.
  38. Om patientens njurfunktion sjunker ackumuleras substansen och en laktatacidos kan uppkomma.
  39. Substansen ackumuleras i levern och halveringstiden i blodet är 21 timmar.
  40. Formaldehyd bryts naturligt ned av den mänskliga kroppen och ackumuleras ej.
  41. Kumulationsprincipen innebär att straff ackumuleras i samband med att någon döms.
  42. Forskarna på företaget Analytica kan påvisa att Osmium lagras och ackumuleras i sorkarnas njurar.
  43. Och minskningen tenderar att ackumuleras och blir större från år till år, tillägger han.
  44. Men ibland uppstår mutationer som skapar en händelsekedja där fler mutationer ackumuleras i cellen.
  45. PFAA kan ackumuleras i djur och människor, även låga halter kan ge höga värden.
  46. Man övervakar dessutom populationerna av marina toppkonsumenter då miljögifter ackumuleras hos dessa.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs ackumulera?

verb
aktiv passiv
grundform att ackumulera att ackumuleras
nutid ackumulerar ackumuleras
dåtid ackumulerade ackumulerades
supinum har|hade ackumulerat har|hade ackumulerats
imperativ ackumulera
particip
presens ackumulerande
perfekt en ackumulerad
ett ackumulerat
den|det|de ackumulerade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2