/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till adjunktur

  1. adjunkttjänst

Vad betyder adjunktur?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till adjunktur

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är örla en synonym till vimla lokalt?

Hur används ordet adjunktur?

  1. Jag sa att jag var tjänstledig från min adjunktur på grund av klent hjärta och att jag inte förfogade över några anställningar.
  2. Han inrättade därefter en adjunktur i samma ämne vid samma läroanstalt.
  3. Inom ramen för sin adjunktur undervisade Lidbeck i botanik, naturalhistoria och mineralogi.
  4. Där tjänstgjorde han till 1791, då han återvände till sin adjunktur i Stockholm.
  5. 1860 blev han docent i kemi vid samma universitet, men överflyttade 1863 till en adjunktur i samma ämne vid Lunds universitet.
  6. Efter att ha befrodrats till docent utgav han 1781 en avhandling för adjunktur som var ett inlägg i striden om vätskors avdunstning.
  7. I sammanhang med detta uppdrag sökte Schlyter 1822 och erhöll en oavlönad adjunktur vid Lunds universitet, en befattning, som han innehade till 1835.
  8. Efter att ha vistats en tid i Stockholm, mottog fadern 1712 en adjunktur vid tyska församlingen i Norrköping och utnämndes 1713 enhälligt till kyrkoherde.
  9. Parallellt med adjunktur och professur innehade Areschoug också flera olika administrativa poster inom universitetet, bland annat som medlem av dess mindre konsistorium, drätselnämnd och årsskriftsredaktion.
  10. Stenij blev student 1874 och filosofie magister 1882, disputerade 1887 för filosofie licentiatgrad och adjunktur med avhandlingen De syriaca libri Iovi interpretatione quæ Peschîta vocatur.
  11. Han fick tidigt sådant anseende för kunskaper och lärdom att lärarbefattningar (adjunktur i filosofi, professur i lagfarenhet) vid Kungliga Akademien i Åbo erbjöds honom två gånger.
  12. För sökt adjunktur vid Lunds universitet utgav han 1859 en latinsk kommentar över Johannes första brev och fick 1860 en adjunktstjänst i Uppsala, med vilken kyrkoherdesysslan i Uppsala-Näs prebendepastorat var förenad.
  13. Från 1900-talets början fram till 1930-talet hade sådana präster haft den märkliga titeln ständig adjunkt, som markerade det var fråga om en permanent inrättad adjunktur ; byte av benämning skedde successivt.
  14. Docent i systematisk teologi 1856, tjänstgjorde han såsom tillförordnad legationspredikant i London flera månader under åren 1857 och 1860, uppfördes på förslag till teologisk adjunktur 1859 och utnämndes 1862 till kyrkoherde i Torrlösa.
  15. År 1688 blev han hemkallad för att överta en professur i filosofi och en adjunktur i teologi vid universitetet, och efter några få år blev han prost vid Kommunitetet och professor i hebreiska språket.
  16. Efter att 1853 ha disputerat för en juridisk adjunktur i Lund med avhandlingen Bidrag till svenska skogslagsstiftningens historia, utnämndes han samma år till adjunkt i administrativrätt och nationalekonomi vid nämnda universitet, och förordnades året därpå till vice häradshövding.
  17. År 1802 disputerade han i Uppsala för adjunktur i medicin, blev 1804 ledamot av Vetenskapsakademien, erhöll 1805 professors titel, kallades samma år, under en med offentligt understöd företagen resa i Tyskland för studiet av skogshushållningen, till sekreterare vid Finska hushållningssällskapet samt blev 1806 även medicine adjunkt och botanices demonstrator vid Kungliga Akademien i Åbo.
  18. Bland Weibulls skrifter kan nämnas Sveriges förbund med Frankrike 1672 (1865 ; disputation för adjunktur), Lunds universitets historia (2 delar 1868 – 76 ; 2:a delen i samarbete med Elof Tegnér), Gustaf II Adolf (1882 ; utgör även del 4 av Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar), Lunds och Lundagårds minnen (1884) samt åtskilliga uppsatser i olika facktidskrifter.
  19. Han erhöll adjunkturen i pastoralteologi vid Uppsala universitet och tillträdde den 1853.
  20. Lagerstedt lämnade Överstyrelsen för Stockholms stads folkskolor 1912 samt adjunkturen och Läroverksstyrelsen 1913.
  21. Sedan han uppehållit adjunkturen i sagda ämne, blev han 1884 extra ordinarie professor däri.
  22. Han förordnades efter förvärvad teologie kandidatgrad 1886 att förestå adjunkturen i teologiska prenotioner vid Helsingfors universitet.
  23. På grund av sjuklighet måste han 1866 ta tjänstledighet från adjunkturen och tog avsked från densamma 1877, sedan riksdagen beviljat honom pension fr. o. m.
  24. Redan året därpå blev han dock i stället professor i kemi och farmaci vid Karolinska institutet, där han förut under några år förestått adjunkturen i samma ämnen.
  25. Sacklén blev 1778 student i Åbo och 1783 i Uppsala, promoverades 1788 till medicine doktor (primus), efter att redan förut ha förestått den medicinska adjunkturen vid universitetet, och var 1788 – 1809 regementsläkare vid Södermanlands regemente.
  26. Åren 1858-59 var han förordnad som lärare i rätts-och statsmedicin vid nämnda institut, för att 1863 bli ordinarie innehavare av adjunkturen i medicinsk naturalhistoria och materia medica samt 1873 e.o. professor i farmakologi där.
  27. Sedan han både 1756 och året därpå blivit uppförd på förslag till den teologiska adjunkturen och år 1758 enhälligt blivit kallad till motsvarande befattning i filosofiska fakulteten utnämndes han först den 5 juli 1762 till ordinarie filosofie adjunkt.
  28. Wallin erhöll samma år den efter Michael Choraeus lediga teologie adjunkturen vid Karlbergs krigsakademi och befordrades 1809 till slottspastor vid Karlberg, teologie lektor vid krigsakademin samt till kyrkoherde i Solna, blev teologie doktor samma år och utnämndes 1812 till kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i Stockholm.
  29. Geijer blev student i Uppsala 1860, filosofie doktor 1869, erhöll 1872 adjunkturen i franska och italienska språken vid Uppsala universitet, vilken 1889 förändrades till extra ordinarie professur i romanska språk, och utnämndes 1890 till professor i nyeuropeisk lingvistik (avdelningen romanska språk), från vilken befattning han 1916 tog avsked.
  30. Väl erhöll Tornberg 1844 den efter Henrik Gerhard Lindgren lediga adjunkturen i österländska språk, men då vidare befordran på den lärda banan syntes stängd, ämnade han utbyta denna mot den prästerliga, disputerade 1845 för pastoralexamen med avhandlingen De principiis Scripturæ Sacræ interpretandæ ad placita reformatorum revocatis och prästvigdes strax därefter.
  31. Så stadgas till exempel nu bestämt, att professorn i praktisk medicin och kirurgi skall samtidigt vara överfältläkare vid Stockholms garnison (vilket han även tidigare varit, även om det inte var infört i 1815 års reglemente), samt att adjunkten i samma ämne skall vara överläkare vid Garnisonssjukhuset ; vidare bestäms viss militärläkartjänstgöring såsom kompetens för professuren och adjunkturen i fråga.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Tryggve
  Nordiskt namn som betyder trygg eller trogen.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs adjunktur?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en adjunktur adjunkturen adjunkturer adjunkturerna
genitiv en adjunkturs adjunkturens adjunkturers adjunkturernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2