Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till aktgivande

Är snoka en synonym till rafistulera?

Hur används ordet aktgivande?

   1. Det var om detta aktgivande Boerhaave ville påminna, och han visade att det mycket väl kunde förenas med den nya tidens ökade vetande.
   1. Genom vidsträckta förbindelser och ett klokt aktgivande på tidens tecken kunde prästerna ofta meddela välgrundade råd och förutsägelser med avseende på krigsföretag, koloniers anläggande och andra politiska angelägenheter.
   1. I valet av ämnen skiljer han sig inte mycket från sina föregångare, men utmärker sig framför dessa genom en mera sinnrikt invecklad intrig och strängare aktgivande på anständighetens krav.
   1. Han rådfrågades vitt omkring i andliga ämnen och bildade i Speners anda utan allt konventikelväsen anhängare, som i synnerhet utmärkte sig för mycken bibelfasthet och noga aktgivande på inre nådeväckelser.
   1. Han gav kraftiga signaler till införandet av gymnastik i skolorna och till att motarbeta föreställningen om att verklig bildning är liktydig med kunskaper i de klassiska språken, till aktgivande på lärometodens betydelse och särskilt på vikten av åskådningen (sakkunskap före ordkunskap).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..