Vad betyder amenorré?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är talesperson en synonym till ledamot?

Hur används ordet amenorré?

   1. Den medför ofta vaginala blödningar eller amenorré och är vanligen begränsad till uterus men kan sätta metastaser och är då svårbehandlad.
   1. För modern anges längre amenorré och accelererad viktnedgång som positiva effekter av sex månaders exklusiv amning.
   1. Långvarig amenorré leder till förlust av benmassa med ökad risk för muskuloskeletala skador.
   1. Den stora variationen i prevalens kan delvis förklaras av att definitionen av amenorré varierat i de olika studierna samt att förekomsten skiljer sig kraftigt åt beroende på vilken idrottsgren som man studerat.
   1. Uppkomsten av sekundär amenorré är en tydlig signal på att kroppen inte är i hormonell balans och får inte nonchaleras.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Disa

Fornnordiskt namn med betydelsen gudinna. Kortform Desideria och Hjördis, även av namn med suffixet -dis..

Hjördis

Isländskt namn bestående av betydelseelementen svärd och gudinna: svärdets gudinna..