/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

andelstal är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet andelstal?

  1. Andelstal finns dels som preliminära andelstal och slutliga andelstal och dels andelstal för förbrukning och förluster.
  2. Slutliga andelstal för förluster är förbrukningsprofilens energi minus summan av slutliga andelstal för förbrukning.
  3. – Förr i tiden hade man ett andelstal.
  4. Preliminärt andelstal för förluster är lika med slutligt andelstal för förluster samma månad ett år tidigare.
  5. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelstal.
  6. I dag är det inte ovanligt att man har ett andelstal för vilken insats som ska betalas och ett annat andelstal för vilken månadsavgift som ska betalas.
  7. Den faktiskt förbrukade energin uttrycks i slutliga andelstal per aktör.
  8. Proportioneringen sker i förhållande till balansansvarigas preliminära andel (preliminära andelstal) av förbrukningsprofilen.
  9. Är det flera delägare i ett sänkningsföretag, fastställs också de olika delägarnas andelstal i sänkningsföretaget.
  10. Preliminära andelstal beräknas av nätägaren per aktör (elleverantör resp. balansansvarig) och finns för förbrukning och för förluster.
  11. Slutliga andelstal beräknas av nätägaren per aktör (elleverantör resp. balansansvarig) och finns för förbrukning och för förluster.
  12. Bostadsrättshavaren äger inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i fastigheten tillsammans med en bostadsrätt i den.
  13. I slutavräkningen av schablonleveranserna beräknas skillnaden mellan slutlig leverans (slutliga andelstal) och den preliminära schablonleveransen, den s.k. Kvarkraften.
  14. Det görs vanligen genom att deltagande fastigheter åsätts andelstal, som anger den andel som varje fastighet skall betala.
  15. I fråga som har ekonomisk betydelse skall delägarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om delägare begär det.
  16. Detta (insatserna) avgör bostadsrätternas andelstal samt storleken på det kapitaltillskott man får göra avdrag för då man säljer sin bostadsrätt.
  17. Tomkm används exempelvis för beräkning av andelstal för en fastighet på vägsamfälligheter, av skador på mark i samband med jordbruk.
  18. Preliminära andelstal för förbrukning beräknas för den kommande leveransmånaden och baserad på elleverantörens anmälda leveransstruktur och uttagspunkternas förbrukning samma månad året innan.
  19. Slutliga andelstal för förbrukning beräknas genom att summera uppmätt månadsenergi baserat på aktuell leveransstruktur för alla schablonavräknade uttagspunkter för leveransmånaden efter att energimätarna har blivit avlästa.
  20. När en bostadsrättsförening upphör och nettotillgångarna skall delas ut, fördelas de proportionellt utifrån de andelstal som fastställts i föreningens ekonomiska plan och som också legat till grund för fördelningen av insatser vid föreningens bildande.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs andelstal?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett andelstal andelstalet andelstal andelstalen
genitiv ett andelstals andelstalets andelstals andelstalens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2