Vad betyder angioplastik?

Hur uttalas angioplastik?

  1. [angg-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är torso ett motsatsord till bringa?

Hur används ordet angioplastik?

      1. Behandling med renal angioplastik bör därför centraliseras till kliniker som besitter adekvat kärlkirurgisk kompetens.
      1. Det råder inget tvivel om att tillgång till dessa nischprodukter ökar möjligheten att effektivt utföra angioplastik och ger operatören större valmöjlighet vid eventuella komplikationer eller oförutsedd anatomi.
      1. Allvarliga problem med sjukdomen kan föranleda ballongvidgning av kärlet, PTA (perkutan transluminal angioplastik), alternativt kirurgisk anläggning av alternativ passageväg för blodet, så kallad by-passkirurgi.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig