Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är enhet en synonym till gemenskap?

Hur används ordet anledning till misstanke?

   1. Det får inte ens finnas anledning till misstanke om att säkerhetsföreskrifter inte följs ombord.
   1. Det är det vi ska utreda nu, om det finns någon anledning till misstanke åt något håll, mot någon person som så att säga är angripbar ur svensk synpunkt, säger han.
   1. Arbetsförmedlaren menar själv att det, eftersom han betalade för resan och åkte på sin privata tid, inte fanns anledning till misstanke om opartiskhet, jäv eller muta.
   1. Efter mediarapportering om denna resa granskade överåklagare Gunnar Stetler uppgifterna, men beslutade att någon förundersökning inte skulle inledas, då det inte fanns någon anledning till misstanke om mutbrott.
   1. Med Jespersens förslag skulle landets polis få samma befogenheter som den tidigare gränspolisen om det fanns en ” rimlig anledning till misstanke ”, vilket innebar att polisen själv avgjorde om det fanns sådana rimliga skäl eller ej till att ingripa.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..