/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till anmoda

Hur upplevde du uppläsningen av anmoda?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till anmoda

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet anmoda?

  1. Ärendet kommer nu att överföras till justitiedepartementet som kommer att anmoda Rwanda att inkomma med en formell begäran om utlämning.
  2. Hon bad enträget sin far att söka honom och anmoda honom att inte lämna fästningen utan att först ha kommit upp på slottet.
  3. Brevet från Högskolan blir nu ytterligare en inlaga till koncessionsnämnden för miljöskydd sedan länsstyrelsen begärt att Naturvårdsverket skall anmoda nämnden att ompröva Recis tillstånd.
  4. Tidskrifterna bör anmoda referenterna att ta ställning till om de manuskript som skall bedömas kan innebära försök till dubbelpublicering.
  5. Om det är bostadrättshavaren som ansvarar för fläkten och dessa måste bytas av någon anledning torde föreningen kunna anmoda bostadsrättshavaren att göra detta men knappast besluta och beställa nya fläktar för bostadsrättshavrens räkning.
  6. Framför mikrofonen erinrade jag mig att giraffen Albert i London Zoo hade födelsedag just den dagen och då föll det sig naturligt att anmoda medlemmarna i Sällskapet Giraffen att bege sig till matsalen.
  7. USA:s president Bill Clinton sade igår till kongressen att han i slutet av oktober ämnar anmoda FN att upphäva vapenembargot mot Bosniens muslimska regering om de bosniska serberna inte innan dess har sagt ja till den internationella fredsplanen.
  8. Britterna och fransmännen skulle sedan anmoda båda sidor att dra sig tillbaka från kanalzonen.
  9. ” Det ankommer inte på Ansvarsnämnden att rätta uttalanden gjorda av Antje Jackelén eller att anmoda henne att klargöra vissa frågor.
  10. – Om man tänker ett varv till så kan vi ju inte anmoda någon, vare sig förening, Västtrafik eller någon annan att byta namn.
  11. ” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”.
  12. Om han misstänks för att undanhålla tillgångar eller försöker gömma sig kan domstolen anmoda en polis att anhålla och arrestera honom.
  13. Talmannen är ordförande i House of Commons Commission, som övervakar skötseln av kammaren och kontrollerar debatter genom att anmoda ledamöter att tala.
  14. I varje skede av förfarandet får specialdomstolen formellt anmoda en nationell domstol att överta lagföringen i enlighet med tribunalens stadga och bevis-och förfarandereglerna.
  15. I varje skede av förfarandet får specialdomstolen formellt anmoda en nationell domstol att överta lagföringen i enlighet med dess stadga och bevis-och förfaranderegler.
  16. 1628 arresterades Henrietta Marias agent lord Montague i Paris och Anna sände sin budbärare La Porte för att anmoda honom att inte nämna hennes namn under förhören.
  17. Men kort därefter minskade beläggningen på intensivvårdsavdelningen väldigt snabbt, så då behövde vi aldrig använda det eller anmoda vår personal att arbeta efter de regler som gäller vid det avtalet, säger Johan Rosenqvist.
  18. Traditionen som kräver att premiärministern avgår omedelbart efter en valförlust är ett relativt nytt påfund – tidigare premiärministrar hade möjlighet att möta parlamentet för att därpå anmoda om förtroendeomröstning.
  19. ” Att FOI funnit grund för anmälan till rättsvårdande myndigheter är anmärkningsvärt och visar att det var riktigt att anmoda FOI att utreda frågan ytterligare ”, skriver han och syftar på att försvarsdepartementet anmodat FOI att granska bildandet av SSTI.
  20. 1762 tog han vid riksdagen initiativet till adelns, präste-och bondeståndens beslut att anmoda sekreta utskottet om att sörja för en snar fred med Preussen eller ett kraftigare fortsättande av kriget i Pommern.
  21. Leo svarade på detta genom att anmoda alla katolska universitet att undervisa i thomism, och genom att grunda en påvlig akademi för att utbilda thomistiska professorer samt för att återutge verk om Thomas av Aquino.
  22. ” Förfrågningsunderlaget uppställer enbart ett krav om att anbudsgivaren ska intyga att man har rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete och inget har framkommit som föranleder att Varuförsörjningen behövt anmoda Apotekstjänst Sverige att inkomma med underlag som visar detta ”, hette det i Varuförsörjningens yttrande till domstolen.
  23. Den 30 september avgick även rikskanslern Georg von Hertling, och hans efterträdare, prins Max av Baden, som bildat en parlamentarisk ministär med Solf som utrikesminister, den fredsivrande centerledaren Matthias Erzberger och socialisterna Philipp Scheidemann och David bland ministärens medlemmar, fann sig under påtryckning från krigsledningen nödsakad att 5 oktober telegrafiskt anmoda president Woodrow Wilson om att ta fredsverket i sin hand och till en början utverka omedelbart stillestånd.
  24. Regeringen anmodas också att skyndsamt utreda reglerna.
  25. Bergs kommun anmodas nu att snarast åtgärda bristerna.
  26. Polismyndigheten anmodas att yttra sig angående handläggningen av fallet.
  27. Gävleanstalten anmodas nu av JO att inkomma med ett yttrande.
  28. Eftersom Sandvikenbon är högavlönad anmodas han betala en rejäl slant.
  29. Organisationer anmodas att söka pengar för att genomföra projekt.
  30. Enligt överbibliotikarien är det mycket ovanligt att biblioteket anmodas ta bort böcker.
  31. Sverige kommer även att anmodas att stänga sin ambassad i Minsk inom kort.
  32. I en nysläppt rapport anmodas president Sebastián Piñera att snarast reformera landets polis.
  33. Rejäla nypor salt anmodas som vanligt i det internationella nyhetssurfandet den 1 april.
  34. Som en manifestation anmodas klubbar och idrottsföreningar att ansluta till festligheterna iförda sina lagdräkter.
  35. Det händer allt oftare att byggherrar anmodas att betala nya bostäder åt vräkta familjer.
  36. Nu anmodas socialnämnden att räkna ut hur mycket stöd av personlig assistent som mannen behöver.
  37. Justitieombudsmannen har nu beslutat att utreda händelsen och Kriminalvården anmodas att yttra sig över anklagelsaerna.
  38. Polismyndigheten anmodas att lämna upplysningar om förhöret samt en förklaring till varför förhöret hölls av två polisaspiranter.
  39. Det är inte nödvändigt med omfattande skyddsutrustning längre, men vi anmodas vi ändå bära ansiktsmask och dräkt i dag.
  40. Två företag, i Sorsele respektive Norrköping, anmodas att lämna uppgifter om vad deras myggmedel innehåller och varför produkterna saknar godkännande.
  41. Den lokale biskopen anmodas nu att samla ihop helgonkandidatens efterlämnade skrifter och brev, förutsatt att det existerar några.
  42. Den man som står som exportör av lastbilen kommer nu att anmodas lasta av kylskåpen, så att de kan granskas av myndigheterna.
  43. Arbetsgivaren anmodas att se till så att personalen får tillräckliga kunskaper i humant självförsvar för att kunna rädda sig själva ur en akut situation.

anmoda i ordbok från 1870

Historik för anmoda

 • anmoda, o. 1600 = danska anmode, från medellågtyska anmôden = nyhögtyska anmuten, av an- o. medellågtyska môden, begära = nyhögtyska muten (se muta in, om malmfyndigheter), till substantiv mod.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs anmoda?

verb
aktiv passiv
grundform att anmoda att anmodas
nutid anmodar anmodas
dåtid anmodade anmodades
supinum har|hade anmodat har|hade anmodats
imperativ anmoda
particip
presens anmodande
perfekt en anmodad
ett anmodat
den|det|de anmodade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2